Webová aplikace 2023

Release log 3.23 (18. 12. 2023)

Whistleblowing integrace, nový mzdový report, velký uživatelský export dat nebo editování time trackovaných aktivit. Přečtěte si, co vše je nového.👇

1) Integrace s whistleblowing platformou NNTB (Nenech to být)

Kreslicí plátno 1_1vsichni_uzivatele

Připravili jsme novou integraci pro zavedení a správu ochrany oznamovatelů prostřednictvím platformy NNTB. Podrobné informace k nastavení integrace naleznete v článku zde.

in_app_CZ

2) Úprava aktivity zadávané pomocí time trackingu

Kreslicí plátno 1_1administrator

Doplnili jsme možnost nastavení editace aktivity, která je zadávána pomocí time trackingu. Tuto možnost je ovšem nutné nastavit v detailu dané aktivity. Podrobné informace k nastavení naleznete v článku zde.

3) Velký uživatelský report

Kreslicí plátno 1_1administrator

Připravili jsme nový report s možností exportování dat z uživatelských karet. Najdete ho v Reportech / Ostatní / Přehled uživatelů. Podobně jako u jiných komplexních reportů si můžete předdefinovat informace k exportu. Vybírat můžete z oblastí (záložky na kartě uživatele) Pracovní informace, Typ spolupráce a finanční podmínky, Osobní údaje. Samozřejmostí je možnost exportu Vlastních polí.

Snímek obrazovky 2023-12-18 v 13.59.12

Tento report nám umožní eliminovat rozšířený pohled na seznam uživatelů, a významně tak zrychlit jeho načítání. Prozatím však zůstanou oba pohledy na seznam uživatelů (zjednodušený i rozšířený) zapnuté, časem zůstane pouze ten zjednodušený. 

Snímek obrazovky 2023-12-16 v 11.22.34Více informací pak najdete v článku zde.

4) Měsíční mzdový report

Kreslicí plátno 1_1administrator

Dalším novým reportem je Komplexní mzdový report. Zobrazuje nejen rozpad mezd v daném období (základ, bonusy, srážky), ale i pohled na absence, docházku, vykázané aktivity, salda proti pracovní době nebo souhrnný report stravenek / stravenkového paušálu. Report najdete v Reporty / Ostatní.

Tento report by vám tak měl poskytnout komplexní podklady pro bezproblémové zpracování mezd a výrazně vám urychlit práci.

Snímek obrazovky 2023-12-18 v 12.38.40

Více informací o novém reportu naleznete v tomto článku.

5) Nové ATS ukazatele v HR analytice

Kreslicí plátno 1_1administrator

Do HR analytiky jsme přidali další ukazatele Time to hire a Average time to hire. Podrobný pohled na HR analytiku najdete v článku zde.

Další vylepšení

📍Do polí, kde se pracuje s měnou, jsme přidali možnost přidání dvou desetinných míst.

📍V Rychlém přehledu jsme doplnili do salda dvě desetinná místa.

📍Rozšířili jsme řádek pro zadávání promptů pro AI. Jeho velikost se dynamicky proměňuje podle velikosti textu zadaného promptu.

📍Mobilní aplikace byla rozšířena o podporu Polštiny.

➕ Opravy drobných chyb

V neposlední řadě jsme nezapomněli opravit chyby, které se v aplikaci vyskytly. Děkujeme za jejich nahlášení! 👍 

Tentokrát jich pár vybíráme, abyste je nemuseli hledat:)

📍Manager neměl možnost automatického schválení jeho vlastní události (absence, aktivity).

📍Chybně zobrazovaná adresa a lokality na mapě v Infu pro nováčky.

📍Chybně zobrazovaný počet dní absence při jejím zadávání v dialogovém okně.

📍Nemožnost zadávání absence do státního svátku v případě využívání roční pracovní doby.

📍V mobilní aplikaci je opraveno načítání pole "Kdo dnes není v práci".

📍Oprava chybného odkazu při kliknutí na tlačítko Zpět v reportech.