Co potřebuje vědět Administrátor účtu

Nastavení editace aktivity zadávané pomocí time trackingu

Z podstaty funkcionality time trackingu není automaticky zapnuta možnost povolit úpravu těchto událostí. Pokud tuto funkci chcete využívat, je nutné ji nastavit.

Nastavení může provést uživatel s rolí Administrátor nebo Majitel účtu v sekci Reporty a nastavení / Aktivity. V detailu aktivity, kde chcete povolit / zrušit možnost úpravy time tracking události, tuto možnost zaškrtněte. Nezapomeňte nastavení uložit!

TT_uprava-1