Uživatelské role

Každý uživatel Sloneeka může mít role podle toho, jaké aktivity, přístupy a práva má v rámci aplikace mít. Nastavení rolí uživatele se odehrává na kartě uživatele.


Role

Primární role


 • Uživatel - Každý uživatel má automaticky tuto roli, která mj. zajišťuje přístup do aplikace přes uživatelské rozhraní. V reportech vidí pouze svá data. V kalendářích vidí události své a svého týmu. 
 • Týmový manažer - Uživatel přiřazený do týmu jako jeho manažer má následně umožněno nahlížet na týmová data (kalendáře, reporty vč. mezd). V modulu Docházka může editovat docházku svých podřízených. Bez přiřazení uživatele s touto rolí do konkrétních týmů nemá role na práva daného uživatele žádný vliv. Role týmového manažera je přiřazena automaticky při přiřazení k týmu.

Pokud není v týmu přiřazena role manažera, všechny žádosti o schvalování událostí budou odcházet všem uživatelům s rolí ADMIN.

 • Supervisor - Umožňuje nahlížet na stav událostí podřízených týmů bez možností, které má role Manager. Jde tedy pouze o přístup pro čtení, nikoliv editaci a zápis (například náhled reportů a kalendáře, bez možnosti cokoliv měnit).
 • Administrátor - Administrátorský přístup má plné oprávnění pro všechny akce nad všemi daty všech uživatelů. Tato role tedy umožňuje kompletní přístup - čtení i zápis všech nastavení aplikace, událostí, pomůcek, atd. Důrazně doporučujeme udržovat počet administrátorů co nejnižší.

Roli Admin může přidělit pouze role MAJITEL ÚČTU.

 • Majitel účtu - Jde o stejný set oprávnění, jako má Administrátorský přístup, ovšem se dvěma rozdíly: 1) Majitel účtu může SMAZAT celý účet, 2) Přiděluje roli Administrátor.

Zvláštní uživatelská práva

Uživatelskou roli je možné doplnit o zvláštní uživatelská práva s přístupem ke konkrétním funkcionalitám.

 • Plný přístup k reportingu - Role slouží k neomezenému přístupu ke všem reportům všech uživatelů. S výjimkou reportu mezd. Ten zůstává pouze v gesci Administrátora a Majitele účtu.
 • Správce pomůcek - Správce pomůcek má plná práva pro práci s pomůckami. Může je tedy vytvářet, editovat, mazat a přiřazovat uživatelům.
 • Správce dokumentů - Správce dokumentů umožňuje plný administrátorský přístup do modulu Dokumenty.
 • Manažer náboru - vytváří, schvaluje a nastavuje nově vzniklé náborové aktivity.

Přiřazením v nastavení týmu vznikají podobně jako u týmových manažerů automaticky přiřazené role:
 • Plánovač aktivit - umožňuje v modulu Time tracking zadávat do kalendáře aktivit události jménem uživatelů v týmech, ve kterých je uživatel s touto rolí jako Plánovač aktivit přiřazen. Aktivity zadané touto cestou, pokud podle jejich nastavení podléhají schválení nadřízeného, jdou po vložení Plánovačem ke schválení manažerem daného uživatele. Tato role je tedy vhodná v situaci, kdy si samotní uživatelé nemohou nebo neumí zadat vlastní aktivity do kalendáře.
 • Plánovač absencí - role obdobná jako Plánovač aktivit, avšak platí pro modul Absence. Tedy zapisování událostí absencí do kalendáře jménem ostatních uživatelů.
 • Správce příchodů a odchodů - uživatel s touto rolí může ostatním členům týmu a přidávat a spravovat segmenty docházky. 

POZOR: Po aktivaci rolí Plánovač absencíPlánovač aktivit a Správce příchodů a odchodů musí být pro využití těchto rolí uživatelé zařazeni v týmové struktuře (Nastavení / Týmy)