Týmy a organizační struktura

Týmy a organizační strukturu zadáváte v Společnost /  Týmy.

Všechny uživatele můžete libovolně rozřadit do týmů a seskládat do organizačního schématu. Ten lze samozřejmě i vyexportovat. Přesuny uživatelů jednoduše uděláte v tabulkovém pohledu „drag n‘ drop“ – tedy chytnete a prostě přesunete jinam.

Tymy_tabulka

Každý tým má roli Manažera, který pro tým schvaluje události absence. Využít můžete role Supervizora, který na události a aktivity týmu pouze nahlíží. Přidat můžete i doplňkové sekundární role.

Pokud není v týmu přiřazena role manažera, všechny žádosti o schvalování událostí budou odcházet všem uživatelům s rolí ADMIN. Podrobně k nastavení rolí čtěte zde.

Tymy_strom

Kolegové a export dat

Z levého postranního menu se můžete v oddílu Společnost prokliknout rovněž na stránku Kolegové, kde uvidíte přehledně všechny ostatní uživatele včetně relevantních údajů, které se k jejich osobě vztahují. Jednotlivá data z tabulky si po kliknutí pravým tlačítkem do kteréhokoliv řádku můžete také vyexportovat do Excelu či CSV.

Kolegove