HR analytika

Souhrnný pohled na HR analytiku

Pro rychlé a informované rozhodování je důležité mít všechna vaše data na jednom místě.

Každý analytický nástroj je závislý na kvalitě a množství zpracovávaných a zobrazovaných dat. Tuto funkcionalitu budeme proto rozvíjet postupně, abychom vám zpřístupnili vybrané ukazatele co nejdříve.

Ultimátním cílem je pro nás vyhodnocování dat pomocí umělé inteligence. V této oblasti jsme již zahájili vlastní výzkumné aktivity.

Chceme, abyste měli zpracování dat dostupné uvnitř aplikace bez nutnosti zpracování externím nástrojem.

Veškeré stávající i budoucí ukazatele najdou uživatelé s rolí Administátor nebo Majitel účtu v levém menu v prvním bloku záložek.

HRanal_CZ

Každý graf si můžete zvětšit na celou obrazovku nebo stáhnout (formáty csv, png, svg) použitím fullscreen_graph nebo download graph v pravém horním rohu okna grafu. 

 

U grafů, které mají legendu, lze dynamicky měnit pohled na data tím, že :

 • najedete jen myší na název v legendě a v grafu se zvýrazní příslušná datová řada
 • kliknutím na název v legendě z grafu vypnete konkrétní datovou sadu

klikani legendy

 

Pracujeme na tom, abyste si mohli v budoucnu sestavit vlastní dashboard s datovými okny podle vašich představ.

 

Data jsou řazena do následujících kategorií: 

Kliknutím na kategorii se dostanete do podrobného seznamu již zpracovávaných (tučně) nebo připravovaných datových sad.

Pokud budete mít potřebu dalších metrik, prosím, zaznamenejte ji zde.

 

Základní data

 • Počet aktivních uživatelů
 • Počet uživatelů podle typu smlouvy
 • Nové příchody v tomto roce
 • Odchody v tomto roce
 • Uživatelé podle lokality
 • Uživatelé podle země působení
 • Počty aktivních uživatelů podle fází životního cyklu
 • Počty všech uživatelů podle fází životního cyklu
 • Důvody ukončení smluvního vztahu
 • Uživatelé podle štítků
 • Počet míst ve firmě (headcount)
 • Fluktuace (turnover)
 • Délka trvání zaměstnaneckého / kontraktorského vztahu 

-> ZPĚT NA SEZNAM

Absence

 • Celková absence po měsících
 • Celková naplánovaná absence po měsících
 • Čerpané nepřítomnosti podle dnů v týdnu
 • Průměrná délka absence podle typu
 • Celkový zůstatek absencí s fondem
-> ZPĚT NA SEZNAM

Pracovní vytížení

 • Čas strávený na klientech
 • Čas strávený na projektech klientů
 • Aktivity
 • Čas využití Home office za měsíc
 • Čas strávený na služebních cestách za měsíc
 • Projekty a klienti
  • počet registrovaných událostí podle konkrétního klienta / projektu
  • průměrný čas strávený na konkrétním klientovi / projektu

-> ZPĚT NA SEZNAM

Využívání aplikace Sloneek

 • Nejaktivnější uživatelé Sloneeka
 • Nejméně aktivní uživatelé Sloneeka

-> ZPĚT NA SEZNAM

Demografická data

 • Složení lidí ve firmě podle věkové kohorty
 • Složení podle pohlaví
 • Složení podle zdravotního omezení
 • Počty uživatelů v týmech

-> ZPĚT NA SEZNAM

Dokumenty

 • Celkový počet dokumentů
 • Dokumenty podle typu
 • Dokumenty podle štítků
 • Počet dokumentů na oddělení
 • Uživatelé bez přiřazeného dokumentu
 • Dokumenty, které vyžadují pozornost (expirace, absence podpisu nebo přečtení)

-> ZPĚT NA SEZNAM

Nábor

 • Nové pozice zveřejněné v tomto roce
 • Time to hire (čas mezi přihlášením do výběrového řízení a nástupem do firmy)
 • Average Time to hire (průměrný čas mezi přihlášením do výběrového řízení a nástupem do firmy)
 • Počet uchazečů na pozici po jednotlivých fázích náboru

-> ZPĚT NA SEZNAM

Kompetence (skilly)

 • Srovnání hodnocení kompetencí (skillů) v čase

 • Distribuce kompetencí vybraného uživatele s průměrným rozložením v modelu
 • Rozložení úrovně naplnění kompetencí (skillů) v přiděleném hodnotícím modelu
 • Přidělené kompetenční modely (skill sety)
 • 10 nejméně rozvinutých kompetencí (skillů) ve firmě
 • Aktuálně přidělené oblasti rozvoje
 • Chybějící hodnocení kompetencí (skillů)

Podrobný popis analytiky najdete v článku zde.

 

-> ZPĚT NA SEZNAM

Pomůcky

 • Celkový počet pomůcek
 • Pomůcky podle stavu předání (přijaté, odmítnuté, čekající, sklad)
 • Pomůcky podle kategorií
 • Pomůcky podle stavu použití
 • Počet pomůcek, které vyžadují pozornost (čekající na potvrzení, vrácení, nepřevzaté)
 • Uživatelé bez přiřazené pomůcky
 • Počet pomůcek po odděleních / týmech

-> ZPĚT NA SEZNAM

Odměňování & Benefity

 • Celkové výdaje na odměňování - pouze základy / fixy (celkem, po týmech)
 • Celkové výdaje na bonusy
 • Celkové srážky
 • Kompenzační poměr konkurenceschopnosti: Srovnání průměrné odměny organizace s odměnami konkurenčních organizací, obvykle vyjádřené v procentech.
 • Míra využití benefitů (procento zaměstnanců, kteří využívají benefity nabízené organizací. - Blokované moduly benefitů

-> ZPĚT NA SEZNAM