Správa uživatelů

Uživatelský report a export dat

Vyexportujte si z aplikace uživatelská data, která potřebujete.

Kromě standardních reportů, které slouží pro zpracování mezd nebo jako přehledové listy, Sloneek nabízí také ucelený uživatelský přehled. 

Najdete jej v sekci Reporty a nastavení / Reporty pod záložkou Ostatní. Podobně jako u ostatních reportů, máte možnost si vytvořit konfiguraci, ze které můžete v budoucnu stejný report generovat rychle znovu. Druhou možností je nechat si vygenerovat jednorázový report:

Snímek obrazovky 2023-12-17 v 10.24.40

Následně si jen vyberte, která data chcete do reportu zahrnout. Vybírat můžete ze tří hlavních oblastí podle toho, jak je znáte z uživatelských karet:

  • základní a pracovní údaje
  • typ spolupráce a finanční podmínky
  • osobní údaje

Jméno a příjmení jsou povinnými údaji, které jsou do reportu vždy zakomponovány automaticky. Nemusíte je proto v nabídce hledat. 

Snímek obrazovky 2023-12-18 v 13.59.12
Ve chvíli, kdy máte parametry nastavené, zbývá jen report vygenerovat. Opět platí, že jak bude generování reportu dokončeno, obdržíte notifikaci

Hotový report si můžete dále modifikovat, filtrovat v něm nebo si nastavit vlastní pohledy. Mechanismus je stejný jako v případě ostatních reportů.

Samozřejmostí je pak možnost si data z reportu vyexportovat jako CSV nebo XSLX