Práce s reporty

Sloneek zpacovává velké množství dat, abyste si z nich mohli sestavovat pohledy přesně takové, jaké potřebujete.

Odkazy na jednotlivé reporty najdete zde:

 

Jak využít reporty na plno? Podívejte se na Sloneek akademii věnovanou reportům.

Exporty dat z reportů do Excelu

V každém reportu máte 2 možnosti pro export dat z nastavené tabulky:

📍kliknutím na tlačítko button export

📍nebo klikněte pravým tlačítkem na libovolnou buňku, případně klikněte na ikonu "hamburger" v záhlaví reportu. Vyberte Export do XLS.  Následně se vyexportují všechna viditelná (vyfiltrovaná) data aktuální tabulky.

Export_CZ

Uložení a nastavení filtrů v tabulkách

Nastavení sloupců a filtrů tabulek v reportech, můžete přímo v tabulce reportu uložit. Použijte NASTAVENÍ tabulek v pravé liště každé tabulky.

  • Nejprve si nastavte tabulku tak, jak potřebujete (filtry, pořadí)
  • Přejděte do NASTAVENÍ tabulky, svůj filtr si pojmenujte a uložte

Filtr_CZ

Vlastních pohledů můžete mít, kolik potřebujete. 

Uložené nastavení zůstane aktivní, dokud nebude nahrazeno jiným filtrem nebo nebude v Nastavení zresetováno.

Již uložené pohledy můžete znovu upravit a znovu ložit. 

 

Uložený filtr

Úprava pořadí sloupců

Pořadí sloupců

Seskupování dat podle sloupců

Seskupování podle sloupců

Kopírování dat z tabulek

Označte kliknutím a tažením libovolnou část tabulky. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte kopírování, případně kopírování včetně nadpisů sloupců. Následně vložte do Excelu (ctrl + V na Windows, nebo lépe cmd + V na Macu)

Kopírování

Nastavení tabulek reportů - ukotvení sloupců, šířka, číselné souhrny

Po najetí myší do buňky záhlaví tabulky se objeví “Hamburger” menu. Hamburger_CZ Po kliknutí na něj získáte řadu možností úprav tabulek, jako je ukotvení sloupce, nastavení automatické šířky sloupce a další.

Obdobně jako v excelu je možné z hodnot ve sloupcích dělat průměry, sčítat je nebo kontrolovat jejich celkový počet.

Reporty-součty