Co potřebuje vědět každý Uživatel

Reporty aktivit time trackingu

Způsoby reportingu aktivit pro tvorbu přehledů odpracovaného času (time sheetů), služebních cest a home office

Reporty

Data jsou zobrazována za období zadané v hlavičce filtru. Zobrazení dat podléhá oprávněním podle rolí.

  • Uživatel vidí data výhradně svá,
  • Manažer data svého týmu a
  • Admin vidí na všechny události ve firmě.


Report Přehled aktivit

Report zobrazuje události naplánovaných aktivit, které uživatel, případně uživatelé zadali a v jakém jsou stavu - schválené, čekající na schválení, zamítnuté.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 21.28.21

Report Souhrn aktivit

Report zobrazuje souhrnné informace ke každé naplánované aktivitě, kterou má daný uživatel / uživatelé naplánovanou k realizaci.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 21.30.02

Report Měsíční kalendář

Report zobrazuje souhrnný počet odpracovaných hodin celkem za všechny aktivity a zvolené měsíční období. Data jsou dána do korelace s Plánem. V reportu je tak viditelné saldo mezi plánem a realitou.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 21.31.36

Kombinovaný report

V jednom reportu získáte integrovaný pohled na data k pracovní době, absencí, docházky i aktivit.

Kombinovaný report spustíte v Reporty / Kombinované reporty.

K dispozici jsou 3 kombinované reporty: Denní, Souhrnný a Report práce .

  • Denní report zobrazuje DENNÍ data napříč moduly ke zvolenému uživateli / uživatelům v zadaném období.

  • Souhrnný report zobrazuje AGREGOVANÁ data ke zvolenému uživateli /uživatelům v zadaném období.
  • Report práce zobrazuje sdružený pohled na odpracované aktivity a absence typu V práci.

Souhrnné informace o aktivitách jsou součástí pravidelných emailových souhrnů Sloneek Digest. Podrobně se s výpisy podle uživatelských rolí seznámíte zde right-from-bracket-solid