Návody k reportům

Pravidelné e-mailové souhrny Sloneek DIGEST

Přehledové reportovací výpisy se všemi důležitými informacemi.

Sloneek v návaznosti na jednotlivé uživatelské role rozesílá emailové přehledové výpisy:


digit-one_31-fe0f-png-3 Měsíční přehled pro uživatelskou roli User

Přehled je rozesílán ráno první den v měsíci. V přehledu najdete v návaznosti na aktivované moduly:

  • Souhrn Docházky s případným upozorněním na chybějící odchod (v takové situaci není docházka uzavřena)
  • Souhrn Aktivit s případným upozorněním na neukončený time tracking
  • Pomůcky čekající na přijetí + tlačítko odkazující na Moje pomůcky
  • Dokumenty čekající na můj podpis + tlačítko odkazující na konkrétní dokumenty

 

digit-two_32-fe0f-png-3 Týdenní přehled pro uživatelskou roli Manažer

Přehled je rozesílán každé pondělí ráno. V přehledu najdete všechny položky vázané na roli User + Manažerské položky:

  • Narozeniny - výpis, kdo bude mít v následujících dvou týdnech narozeniny (user / datum narozenin)
  • Absence - všechny absence, které čekají na schválení / zrušení - vypsané ve formátu uživatel / událost / začátek - konec (tlačítko “schválit vše”, tlačítko “přehled” - vede na Schvalování přímo do aplikace) + výpis, kdo má tento týden absenci
  • Time tracking - všechny aktivity, které čekají na schválení / zrušení ( tlačítko “schválit vše”, tlačítko “přehled” - vede na Schvalování)


digit-three_33-fe0f-png-2 Měsíční přehled pro uživatelskou roli Admin

Přehled je rozesílán ráno první den v měsíci. V přehledu najdete všechny položky vázané na roli User, Manager + položky pro Adminy:

  • Stáhněte si měsíční reporty - link na vygenerování reportu. Součástí je informace o tom, kdo nemá v předchozím měsíci uzavřené absence (seznam neschválených události - uživatel, událost, začátek a konec). 
  • V návaznosti na aktivované moduly se zobrazí stejným způsobem i informace k Docházce a Time trackingu (Aktivity).

digit-four_34-fe0f-png Přehled připomínek pro uživatelskou roli Admin

Do emailového oznámení bylo přidáno nové upozornění na typ oznámení Výročí a Datum. Oznámení se odesílá 7 dní před datem, které je uvedeno v profilu uživatele.

 

Vypínání / zapínání přehledů Sloneek DIGEST můžete provést na záložce Oznámení / Sloneek. Najdete ji pod položkou JÁ / Můj profil.

 

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.21.51