Nastavení a evidence mzdy

 


Nastavení a evidence mzdy

(zpět na obsah)

Individualizované nastavení provede na Kartě uživatele v záložce Pracovní podmínky a mzda 

mzda

Nastavený mzdový výměr se propisuje do Reportů (Reporty/ Ostatní / Základní mzda)

Pokud např. při navyšování mzdy nesmažete předchozí mzdový výměr, následně můžete v reportech sledovat vývoj mzdy uživatele v čase.