Schránka důvěry a Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
  1. CENTRUM NÁPOVĚDY
  2. Schránka důvěry a Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Schránka důvěry

Oznamování a řešení interních situací a problémů.

Jsou lidé, kteří snáze sdělí vedení společnosti svůj názor, dojem nebo připomínku raději anonymně. Právě k tomu slouží Schránka důvěry.

Pozor: Interní schránka důvěry nepokrývá všechny zákonné povinnosti v souvislosti s whistleblowingem. K tomuto účelu slouží propojení s NNTB.

Schránku najdete pod kartou Společnost v hlavním menu. Viditelnost Schránky ovládáte v Nastavení aplikace (Ostatní / Firemní nastavení / Nastavení aplikace)

Odeslané zprávy jsou zcela anonymní. Obsah zpráv je viditelný pouze rolím Administrátor, Majitel účtu a Ombudsman. Seznam konkrétních jmen je vždy zobrazen pod polem pro psaní Důvěrné zprávy.

Po odeslání zprávy přijde notifikační email primárně uživateli s rolí Ombudsman. Pokud jste nikomu tuto roli nepřidělili, přijde notifikace Administrátorovi Majiteli účtu. V notifikaci není text zprávy, ale jen odkaz do sekce Schránka důvěry, kde mají možnost si přečíst všechny zprávy a prohlédnout případné přílohy - anonymně, bez odhalení pisatele.

Aby se ze Schránky důvěry nestalo místo k hromadění negace, bude dobře, pokud pro komunikaci určíte ve firmě "nepsaná" pravidla. I nepříjemné věci máme umět sdělit kultivovaně. Bez ohledu na to, jestli se pod svůj názor podepíšeme, či nikoliv.