Webová aplikace 2022

Release log 3.7 (31. 10. 2022)

   

  1) Skills management (kompetenční model) 

  Kreslicí plátno 1_1tymovy_manageradministrator

  Vydali jsme druhou část modulu skills managementu (hodnocení kompetencí) - hodnocení týmovým vedoucím a reporting. Podrobnosti k přístupu a spuštění hodnocení naleznete v článku zde, K reportingu a navrhování vzdělávacích oblastí najdete více informací zde.

  Na dalším rozvoji této funkcionality i nadále budeme intenzivně pracovat! Připravili jsme speciální článek v této Knowledgebase, kde shromažďujeme všechny možné inspirativní poznatky a obsah vztažený právě ke skills managementu (kompetenčním modelům). A to včetně rozsáhlého e-booku, který máte zdarma ke stažení!

   

  2) Služební cesty a Home office

  Kreslicí plátno 1_1uzivateladministrator

  Je váš zaměstnanec na služební cestě nebo homeoffice a současně vykonává ještě další pracovní aktivitu? Nyní má možnost vše zaznamenat souběžně a přehledně.

  Při vytváření nové aktivity vyberte jako typ aktivity Služební cesta, případně Homeoffice, a povolte ji k zaznamenávání požadovaným uživatelům. Když poté zaměstnanec zapíše novou aktivitu Služební cesta nebo Homeoffice, bude mít možnost do délky jejího trvání vložit ještě další aktivitu, která se bude překrývat.

  Příklad: Uživatelka Eva Bláhová jede 24. 10. 2022 na služební cestu, a proto si zapíše aktivitu typu Služební cesta v délce trvání 6 hodin. Součástí této cesty je také důležitý meeting s klientem naplánovaný na 11:30, který by rovněž chtěla zaznačit do kalendáře. Jednoduše tedy přidá další aktivitu, která poté bude v kalendářovém zobrazení vnořená do aktivity Služební cesta (viz obrázek níže).

  Snímek obrazovky 2022-10-24 v 11.10.34Aktivity typu Služební cesta a Homeoffice se také promítnou do reportů. Konkrétně do reportu Přehled aktivit a Souhrn aktivit, v nichž si můžete snadno tyto typy aktivit vyfiltrovat. Zároveň v reportu najdete i dokumenty a poznámky, které byly přiloženy k těmto aktivitám. Všechny připojené soubory si můžete snadno z reportů stáhnout. Download

  3)  Seznam talentů (ATS)

  administrator

  Chtěli byste si uchovat kontakt na někoho, kdo již byl uchazečem o práci ve vaší společnosti? Přesuňte jej do Seznamu talentů! Kdykoliv se v budoucnu rozhodnete, že by tento uchazeč byl vhodný na některou z dalších nabídek, zde na něj naleznete kontakt a také již zaslaný životopis, případně motivační dopis.

  Tuto sekci naleznete v oddíle Společnost / Nábor / Seznam talentů. Potenciální kandidáty, které máte možnost také přehledně oštítkovat, sem můžete přidávat i ručně. Detailně

  4) Správce příchodů a odchodů

  tymovy_manager

  Týmové role Plánovač absencí a Plánovač aktivit nyní nově doplňujeme také o Správce příchodů a odchodů. Uživatel, který bude mít přidělenou tuto roli, tak bude moci ostatním členům týmu přidávat a spravovat segmenty docházky.

  Tuto možnost najde Správce příchodů a odchodů v kalendáři Příchody / Odchody po kliknutí na tlačítko Nový segment. Následně jen vybere, pro jakého uživatele chce vložit segment docházky, jakým typem odchodu segment končí a zvolí rozsah tohoto segmentu, tedy čas mezi příchodem a vybraným typem odchodu. Podrobně se na všechny uživatelské role v aplikaci podívejte zde.

  5) Zapisování aktivit pro klienty a projekty

  Kreslicí plátno 1_1administratoruzivatel

  Pokud pracujete s klienty na různých projektech (jednotlivé klienty i projekty můžete spravovat v Nastavení / Klienti, případně Nastavení / Projekty, máte nově možnost si všechny související pracovní aktivity přehledně zaznamenat z kalendáře. Postupujte stejně jako u běžných aktivit, jen s tím rozdílem, že kromě samotné aktivity a délky jejího trvání zvolte, pro jakého klienta a na jakém projektu práci vykonáváte. 

  Tato funkcionalita je dostupná pouze po zpřístupnění ze strany týmu Sloneeka. Pokud ji chcete vyzkoušet, napište nám! :)

  Snímek obrazovky 2022-10-31 v 20.12.55

  6) Další důležité změny

   

  📍Zpřehlednění sekce Nastavení

  administrator

  Pro lepší orientaci v nastavení aplikace jsme přišli s řešením, kdy se vám po kliknutí v levém menu na položku Nastavení zobrazí stránka se vším, co lze v aplikaci nastavit. Jednotlivé oblasti (modul absence apod.) jsou nově přehledněji rozřazeny do logických celků. Zde vás rovněž aplikace upozorní na případné chyby v nastavení.

  Snímek obrazovky 2022-10-31 v 21.52.12

   

  📍Hromadné mazání dokumentů

  administrator

   • U každého dokumentu můžete zakliknout okénko a současně vybrat více dokumentů, se kterými chcete dále nakládat. Také máte možnost označit všechny dokumenty najednou.
   • Přidali jsme tlačítko pro smazání všech označených dokumentů.


  📍Sbalený strom týmů

  uzivateltymovy_manageradministrator

  Změnili jsme výchozí nastavení u zobrazení stromu týmů. Nyní máte možnost si všechny subtýmy, které chcete vidět, rozbalit tlačítkem plus. Stejným způsobem po kliknutí na tlačítko minus je zase sbalíte.

   

  📍User DIGEST e-mail

  uzivatel

  Dosud byl uživatelům zasílám měsíční přehled k poslednímu dni v měsíci. Po vašich žádostech jsme však datum zasílání změnili na první den v měsíci, aby přehled lépe reflektoval i poslední pracovní den v uplynulém měsíci.

  Zasílání e-mailů pro administrátory a manažery týmů zůstalo beze změn.

   

  📍Možnost přidání kontaktního údaje na osobu zodpovědnou za fakturace

  administrator

  Do Nastavení / Licence a moduly jsme v sekci Fakturační údaje umožnili přidat e-mailovou adresu na osobu, která je ve vaší společnosti zodpovědná za faktury. Všechny faktury poté budou zasílány na hlavní kontaktní e-mail společnosti (který z této sekce rovněž můžete změnit) a na nově přidanou adresu.

  8) Oprava chyb

  Nakonec jsme nezapomněli ani na opravy chyb, které se v aplikaci vyskytly. Děkujeme za jejich reporting!