Webová aplikace 2022

Release log 3.4 (15. 8. 2022)

Nejnovější aktualizace přináší významné změny v Evidenci uživatelů i zpřehlednění reportů. Projděte si všechny novinky níže.

1) Dashboard

 • Upravili jsme přehled na ploše, aby uživatelsky lépe vyhovoval

2) Checklisty

 • Vylepšili jsme checklisty, aby lépe vyhovovaly požadavkům pro onboarding nových kolegů
 • Oprava drobných chyb

3) Evidence uživatelů

 • Přepracovali jsme celou složku uživatele, seskupili jsme logické celky do nových karet
 • V záložce Smlouvy a pracovní je rozšířené zpracování informací o mzdách a bonusech. Mzdu je možné nastavit na dobu neurčitou.
 • Přidali jsme Přehled nepřítomností a Přehled aktivit u konkrétního uživatele. 
 • Nastavení rozhraní slouží pro ovládání nastavení funkcionalit a pohledů pro jednotlivé uživatele
 • V záložce Osobní informace jsou doplněny dle vašich požadavků doplňující informace k Bankovním detailům

Připravujeme

 • Zobrazení části uživatelského profilu i pro týmového manažera

4) Absence

 • Umožněno zadávání událostí přesahující jeden kalendářní měsíc (např. Poslední týden v dubnu a první v květnu)

5) Dokumenty

 • Přidali jsme přepnutí pohledu na ty dokumenty, které nejsou všemi stranami podepsané
 • Upravena logika podepisování a schvalování dokumentů:
  • Soukromé dokumenty – musí být vždy podepsány alespoň 1 uživatelem.
  • Smlouvy – musí být vždy podepsány alespoň 1 uživatelem.
  • Veřejné dokumenty – čtení musí vždy potvrdit alespoň 1 uživatel
 • Checkbox „Vyžadovat potvrzení o přečtení nejpozději“:
  • Pokud je zaškrtnuto políčko při vytváření nového dokumentu, má dokument lhůtu pro podpis/čtení.
  • Pokud není políčko zaškrtnuto, lze dokument kdykoli přečíst nebo podepsat.
 • Oprava drobných chyb

Připravujeme

 • Hromadné mazání a hromadná archivace

6) Reporty

 • Přidali jsme dashboard reportů pro rychlejší orientaci
 • Přidali jsme nový report Integrované aktivity sdružující pohled na čas odpracovaný / reportovaný v aktivitách se zohledněním absencí a pracovní doby 

Připravujeme

 • Generování rozsáhlejších reportů na pozadí podobně, jako je to dnes u integrovaných reportů.

7) Google login

 • Při každém přihlášení již není zapotřebí znovu udělovat práva pro zápis