Často kladené otázky

Přesčasy - evidence a vypořádání

Evidence práce nad rámec pracovní doby, její výkazy a reporty pro vypořádání včetně čerpání náhradního volna.

Přesčasy evidujeme jako saldo (rozdíl) mezi nastavenou pracovní dobou a výkazem práce. Ten je možné získat buď záznamem odpracovaného času v modulu Aktivity, případně záznamem příchodů a odchodů prostřednictvím elektronické docházky.

V obou případech saldo najdete v Reportu příchodů a odchodů nebo Reportu aktivit.

Přenos a vypořádání přesčasů není ve Sloneeku automatické. Důvodem je nezávislost na legislativě jednotlivých zemí. 

Jak vypořádat přesčas k vyčerpání (náhradní volno)

Pro čerpání náhradního volna (za přesčas) nejprve vytvořte novou událost absence. Založíte ji jako typ Volno s HODINOVÝM ročním fondem s jednotkou čerpání po hodinách. který nastavíte na hodnotu "0":

Zaznam-obrazovky-2023-02-10-v190 (1)

Událost budete přiřazovat jednotlivým uživatelům jednotlivě nebo hromadně podle toho, jak jim poprvé vznikne na čerpání náhradního volna nárok.

Protože s největší pravděpodobností chcete, aby náhradní volno bylo vyčerpáno v roce, ve kterém na něj vznikl nárok, budete postupně navyšovat fond ve sloupci Fond pro tento rok tak, jak bude postupně vznikat na čerpání nárok.

bookmark-solid Příklad

10.1. vznikl nárok na náhradní volno 5 hodin

Do přiřazené události absence konkrétnímu uživateli napíšete do kolonky Fond pro první rok hodnotu 5.

15.2. vznikl nárok na náhradní volno 3 hodiny

Hodnotu v kolonce Fond pro tento rok navýšíte o 3 na 8. Zůstatek tak postupně navyšujete, čímž i evidujete pro účely reportu počet hodin náhradního volna, které daný uživatel v konkrétním roce měl.

 

Podklad pro vyplacení přesčasů

Pokud jste se rozhodli přesčasy vyplatit, stačí vytvořit jeden z reportů výše. Klíčová je přitom hodnota SALDA, která výši přesčasu určuje oproti nastavené pracovní době.