Pro Administrátory

Kontrola potvrzování nebo podepisování dokumentu

Po přiřazení dokumentu dojde všem adresátům emailová notifikace. Upozorní je na nový dokument k odsouhlasení nebo potvrzení přečtení. Přímo z notifikace se lze dostat rovnou k podpisu dokumentu v aplikaci. 

Administrátoři a uživatelé s rolí Správce dokumentů ve svém přehledu pro řízení dokumentů vidí, kolik uživatelů si ještě každý konkrétní vložený dokument nepřečetlo, respektive nepotvrdilo přečtení.

Snímek obrazovky 2023-10-29 v 8.30.50

V takovém případě je jednoduše znovu vyzvete ke splnění povinnosti, kterou jste po nich žádali. To provedete ze seznamu dokumentů stisknutím tlačítka button_Akce.