Nastavení lokalit

Lokality zadáváte v Nastavení / Lokality.

Lokality jsou fyzické adresy, které se párují s událostmi docházky. Pokud si uživatel zapíše příchod nebo odchod v rámci geografického radiusu definovaného v lokalitě, je mu docházka připsána právě na tuto lokalitu. V reportingu událostí docházky se zobrazí jako název lokality (např. Office Praha). V případě, že se uživatel přihlásí do systému na místě, které neodpovídá lokalitám zadaným ve Sloneekovi, zobrazí se v reportu identifikace jako “mimo lokalitu”. 

Při stanovení tolerančního rádiusu ( okruh metrů vzdálenosti od přesné adresy lokality) berte v úvahu předpokládané pokrytí internetovým a GPS signálem. V hustě osídlených místech bude stačit 100 m, v oblastech s nižším pokrytím pak přidejte alespoň 300 m.