Viditelnost modulů

Viditelnost modulů zadáváte v Uživatelé / Viditelnost modulů.

Zde můžete nastavit viditelnost modulů pro individuální uživatele. 

Viditelnost modulu

Kliknutím na ikonu zámku zapnete / vypnete viditelnost modulu pro individuální uživatele. green_lock znamená aktivovaný modul, red_lock deaktivovaný modul.