Skilly / Kompetenční modely

Tvorba skill setů (kompetenčních modelů)

Sbírejte smysluplná data pro řízení investic do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Díky hodnocení skill setů (kompetenčních modelů).

Nové skill sety (kompetenční modely) vytvoříte pod záložkou v menu Společnost / Skills - Kompetence. Klikněte na Přidat.

Snímek obrazovky 2023-10-29 v 12.02.58

Pokud chcete využít stávající skill set (kompetenční model) pro konkrétní roli a jen jej mírně rozšířit pro pozici jinou, využíte možnost DUPLIKACE po kliknutí na tlačítko button_Akce.

Snímek obrazovky 2022-11-10 v 8.20.39

V nastavení skill setu (kompetenčního modelu) pak pokračujete v jeho tvorbě.

Snímek obrazovky 2023-10-29 v 12.03.42

Každý skill (kompetence) má k dispozici 3 druhy hodnotící škály:

vyber skaly

Škály 0-5 a 0-10 mají k dispozici možnost podrobného popisu hodnocení u každého stupně. K nastavení hodnocení se dostanete po kliknutí na "Nastavení slovního popisu škály".

Nastavení popisu škály - easy

💡 TIP

Při zvažování, jak hodnotící škály nastavit a případně pojmenovat, můžete postupovat 3 způsoby:

📍necháte škálu bez popisu a spolehnete se na abstraktní city hodnotitelů

📍Vyplníte pouze mezní hodnoty a hodnocením vyjadřujete to, jak se samotný stav vyjádřený hodnocením blíží spíše negativní nebo spíše pozitivní mezní hodnotě.  

📍Vyplníte všechny popisy u jednotlivých bodů škály. Můžete tím pomoci rychlejšímu odbavení hodnocení i snazšímu pochopení jednotlivých úrovní naplnění. 

 

V posledních dvou případech dejte pozor, aby slovní vyjádření bylo co nejvíce expresivní a vaši lidé mu skutečně porozuměli.

 

Každá kompetence (skill) může mít svou vlastní poznámku. Typicky ji využijete pro detailní popis kompetence nebo poznámku pomáhající Hodnotiteli připomenout, co se v rámci dané kompetence hodnotí.

pridat poznamku

Poznamka

Nezapomeňte nastavení skill setu (kompetenčního modelu) button_Ulozit.