Stravenky a stravenkové paušály - evidence a nastavení

Individualizované nastavení provede na Kartě uživatele v záložce Pracovní podmínky a mzda.

Stravenky

Reporting pro vydání stravenek naleznete v Reporty / ostatní. Zde máte 2 možné reportovací pohledy: Podle pracovní doby nebo podle docházky. Pokud zvolíte první možnost, systém zkontroluje, zda zaměstnanec v jednotlivých pracovních dnech měl, či neměl absenci, a podle toho určí, zda má nárok na stravenku. Pokud zvolíte report stravenek podle docházky, tak bez ohledu na přidělenou pracovní dobu se systém ohlíží na reálně odpracovaný čas zaměstnance a na základě toho vypočítá, na jaký počet stravenek má zaměstnanec nárok.

S reportem pracujete stejně jako s jiným. Nastavíte období, za které mají být stravegnky vydávány.

Stravenky_report

Správu stravenek máte automaticky zapnutou. 

Zobrazování správy stravenek vypnete / zapnete v Nastavení / Ostatní / Nastavení aplikace. Zde zakliknete "Skrýt stravenky"