Co potřebuje vědět Manažer týmu

Reporting aktivit pro klienty a projekty

Jako týmový manažer máte přehled o odpracovaném čase vašich lidí vždy po ruce.

Souhrny o všech zaznamenaných aktivitách a práci pro vaše klienty máte kdykoliv přehledně na dosah ruky. Stačí jen přejít do sekce Reporty a exporty a pod záložkou Aktivity si otevřít report Přehled aktivit

Poté ještě v pravé boční liště rozklikněte Sloupce a utvořte si jednoduchou kontingenční tabulku, kdy do Skupiny řádků můžete přetáhnout položky:

  • Klient
  • Projekt
  • Název aktivity

a do Hodnot můžete přetáhnout položku:

  • Doba trvání  
Díky tomu se vám všechny aktivity zaznamenané pro jednotlivé klienty a projekty sdruží do logických celků. Současně také snadno zjistíte, kolik práce vykonali všichni členové vašeho týmu na konkrétním projektu či klientovi.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.51.50