Webová aplikace 2022

Release log 3.8 (2. 12. 2022)

Kudos, důležitá firemní oznámení i přehled o nadcházejících dovolených kolegů. Nová firemní nástěnka je tu! Součástí poslední aktualizace je však mnohem víc. 👇

1) Firemní nástěnka

Kreslicí plátno 1_1uzivateladministrator

Sloneek není jen nástrojem pro HR oddělení a personalisty, ale v první řadě také pro všechny zaměstnance. Ti nyní dostanou možnost být ještě více vtaženi do života firmy.

Původní plocha s přehledem odpracovaného času či zůstatky absencí nadále zůstává, pouze se mění její název na výstižnější Rychlé přehledy. K těm však vznikla ještě plocha nová, na které všichni uživatelé najdou:

 • Narozeniny
  Zobrazují se narozeniny všech zaměstnanců v následujících 7 dnech. Přítomné je i tlačítko na okamžité poslání gratulace, která přijde oslavenci. 🥳 
 • Mimo práci
  Zobrazují se uživatelé, kteří daný den nejsou v práci a čerpají buď některou z absencí typu Volno (např. dovolená), nebo jsou na homeoffice, případně služební cestě.
 • Výročí
  Podobně jako u narozenin, i zde se zobrazují výročí všech uživatelů v následujících 7 dnech. Pokud tak zaměstnanec Petr Novák slaví 5 let ve firmě, ihned mu můžete poslat gratulaci.
 • Plánované absence 
  Zobrazují se zaměstnanci, jimž v následujících dvou týdnech začne dovolená či jiná plánovaná absence. 🏖
 • Kudos (pochvaly)
  Jdeme s dobou a umožňuje nově manažerům a administrátorům přidávat veřejné pochvaly pro vybrané uživatele, celé týmy, zaměstnance na jednotlivých lokacích či s konkrétními rolemi. 🙌 Ke kudos můžete připojit také text, obrázky či gify. 
 • Oznámení
  Majitel účtu a administrátoři mohou také na firemní nástěnku vkládat důležitá oznámení, která se týkají chodu firmy. Jednoduše tak mohou například upozornit zaměstnance v některé pracovní lokalitě, aby zítra nešli do práce, protože bude probíhat rekonstrukce budovy. Nebo oznámit chystaný team building. 🕺🍻 Oznámení se dají publikovat pro celou společnost, jednotlivé týmy nebo pro vybrané pracovní lokality.

POZOR: Tlačítka Nová absence, Nová aktivita i Zadat příchod/odchod zůstávají pro snadnější ovládání po ruce na obou plochách - tedy jak na nové firemní nástěnce, tak v Rychlých přehledech. Úkoly k vyřízení a výzvy k přijetí pomůcky či podepsání dokumentu najdete na nové firemní nástěnce.

2)  Editace vlastního profilu

uzivateladministrator

Běžní uživatelé nově získávají možnost částečně editovat svůj vlastní profil, a snížit tak administrativní zátěž vašeho HR oddělení. 😌

Po kliknutí na svůj avatar v horní liště a položku Profil se uživateli zobrazí jeho karta, ve které podobně jako dosud Administrátor může upravit své osobní informace. Mezi ty patří například adresa či bankovní spojení.

Administrátor účtu však stále bude o změnách informován a v sekci Schvalování tyto změny může potvrdit, či naopak zamítnout

Změny, které na svém profilu učiní administrátor, již schválení nepodléhají.

3) Hromadné vyžádání podpisů u dokumentů

administrator

Správa dokumentů je nyní ještě jednodušší. Ve chvíli, kdy u některých dokumentů chybí podpisy či si je někteří uživatelé stále nezobrazili, máte možnost všechny jedním kliknutím upozornit, aby tak učinili. 

pripomenout podpi

4)  Hlasování o nových funkcionalitách

uzivateladministrator

Váš pohled na to, jaké funkcionality potřebujete, by Sloneek zvládal, je důležitý. Připravili jsme pro vás možnosti, jak "hlasovat" pro nové funkcionality.

Pod vaším profilem najdete odkaz na seznam uvažovaných funkcionalit a rozšíření aplikace. 

Nove_fcionaliy

Váš názor je pro nás důležitý při rozhodování, co dalšího se v aplikaci objeví!

5) Další důležité změny

administrator

Změna zobrazování vlastních úkolů 

V sekci Já / Moje úkoly již naleznou majitel účtu a administrátoři pouze své úkoly. Pokud chtějí vidět úkoly, které sice mají na starost, ale týkají se i dalších uživatelů, naleznou je v sekci Onboarding a úkoly / Seznam všech úkolů.

Zafixování popisu sloupců v Přehledu absencí

V uživatelské kartě v záložce Přehled absencí docházelo při nastavování parametrů jednotlivých absencí k nepříjemným situacím, kdy při scrollování absencemi dolů administrátor ztratil přehled o sloupcích, které upravoval. Proto jsme nyní horní lištu s popisy sloupců zafixovali. 🛠

Upravený report Základní mzda

Do reportu Základní mzda jsme nově přidali také sloupce Bonus a Srážky. Díky tomu budete mít vše přehledně na jednom místě. ⚖️

Úprava reportu Stravenky dle pracovní doby

Součástí reportu bude také informace o hodnotě stravenky.

Změna uspořádání článků ve firemní wiki

Nově budete moci kartičky s články ve firemní wiki uspořádat přetáhnutím na jiné místo

Klienti a projekty přehledně také v reportech

Pokud máte ve firmě zapnutý modul Klienti a projekty, najdete nově v reportu Přehled aktivit sekci, kde budete mít detailní informace o tom, pro jakého klienta a projekt byla aktivita zaznamenána. Součástí této sekce jsou i vlastní pole, která jste si pro klienty a projekty vytvořili.

Modul Klienti a projekty je dostupný pouze po zpřístupnění týmem ze Sloneeka. Pokud jej chcete vyzkoušet, napište nám! 👀

 

6) Drobné opravy

Opravili jsme i řadu nahlášených chyb v zobrazování a chování aplikace.