Knihovna promptů

Knihovna nejlepších AI promptů pro HR týmy

Sestavili jsme pro vás ty nejlepší AI prompty pro každodenní využití. Jednoduše je zkopírujte a vyměňte proměnné.

Osnova:

 

Neustále hledáme způsoby, jak vám co nejvíce zjednodušit život a pomoci vám s běžnou HR agendou. I proto vznikl nápad na vytvoření knihovny promptů pro každý z našich modulů, ve kterém je umělá inteligence (AI) dostupná.

💡 Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, stačí příklady odsud zkopírovat, vložit do Sloneeka a změnit informace v [hranatých závorkách].

Článek je rozdělen do sekcí právě po modulech, na něž se snadno můžete prokliknout z osnovy. U každého modulu pak najdete konkrétní příklady vhodných promptů pro AI, stručné vysvětlení a další tipy.

Proč Sloneek AI Assistant generuje lepší výsledky ve srovnání se standardním ChatGPT?

 • Pečlivě optimalizujeme nastavitelné parametry (např. kreativitu odpovědi, úroveň odbornosti atd.) na základě analýzy dat, kterou provedl náš tým, abyste dostali co nejlepší odpověď.
 • Podnětům dáváme dodatečný kontext - např. předdefinovanou strukturu výstupu, kontext vašich otázek a mnoho dalšího.

Inspirovat se můžete také v článku Jak napsat správný prompt pro AI, který pokrývá obecná doporučení. Stáhnout si můžete také bezplatně náš e-book 10+1 nejzásadnějších promptů pro HR.

Otázky na pohovory

👈 Zpět na osnovu

Zjednodušte si život vygenerováním vlastních otázek pro příští pohovor.


Příklad promptu: 

- Vygeneruj mi [10] nejdůležitějších otázek na pohovor pro [senior marketingového manažera] ve [zdravotnickém průmyslu ve Švédsku],
- povede tým [15] lidí a očekává se, že do [2] let povede [30] lidí,
- jejím hlavním cílem je [připravit a řídit expanzi do Německa, Francie a Belgie],
- musí být skvělá ve [vytváření poptávky, optimalizaci pro vyhledávače],
- pohovor bude probíhat [osobně], zajímat nás budou hlavně její [kompetence a zkušenosti],
- máme docela [neformální firemní kulturu],
- potřebujeme, aby měla [znalost potřebných certifikátů],
- vygeneruj to v [češtině],
- vygeneruj mi [otevřené otázky]


dsdsd

Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

 1. Popište pracovní roli: Stručně popište pracovní roli, její požadavky a konkrétní potřebné dovednosti.
 2. Uveďte typ pohovoru: Zda chcete behaviorální, situační, kompetenční nebo technické otázky.
 3. Definujte úroveň dovedností: Pokud se jedná o pozici na základní, střední nebo vyšší úrovni, uveďte to, protože složitost otázek se bude lišit.
 4. Uveďte požadované měkké dovednosti: Pokud existují specifické měkké dovednosti, které potřebujete posoudit, jako je týmová práce, vedení atd., zahrňte je.
 5. Zvažte kulturní přizpůsobení: Pokud je kulturní přizpůsobení důležité, uveďte, že potřebujete otázky týkající se souladu kandidáta s hodnotami nebo postupy společnosti.
 6. Zahrňte otázky týkající se řešení problémů: Pokud práce vyžaduje dovednosti při řešení problémů, uveďte, že chcete otázky, kde je třeba posoudit řešení kandidátů.
 7. Otázky specifické pro dané odvětví: Pokud se pohybujete ve specializovaném odvětví, uveďte o něm podrobnosti, aby umělá inteligence mohla vytvářet otázky specifické pro dané odvětví.
 8. Ujasněte si požadovaný formát otázky: Rozhodněte se, zda chcete otázky s výběrem odpovědí, otázky s otevřeným koncem, otázky na stupnici hodnocení nebo kombinaci.

Další příklady promptů:

 • Pozice: Vedoucí projektového týmu v oblasti IT pro remote společnost
  - Vygeneruj mi [10] nejlepších otázek pro pohovor s [vedoucím projektového týmu] v oblasti [informačních technologií pro společnost fungující plně remote],
  - povede tým [20] lidí, který by se měl v příštích [3] letech rozrůst až na [40] lidí,
  - jeho nebo jejím hlavním cílem je [vytvářet a dohlížet na projekty pro klienty v Severní Americe, Asii a Austrálii],
  - musí vynikat ve [stanovení rozsahu projektu] a [řízení dodavatelů],
  - pohovor bude [online] a bude mít převážně [behaviorální charakter],
  - naše společnost má [firemní kultura založenou na spolupráci a inovaci].
  - vzhledem k tomu, že působíme v oblasti [informační technologie], je nutná znalost oborových norem a certifikací,
  - vygeneruj otázky v [angličtině],
  - vygeneruj [otevřené otázky]

 • Pozice: Customer success manager v oblasti obnovitelných zdrojů energie:
  - Vygeneruj [10] nejlepších otázek k pohovoru pro [Customer Success Managera] v [odvětví obnovitelných zdrojů energie],
  - bude zodpovědný za portfolio [15] klientů a očekává se, že se v příštích [2] letech rozroste na [25] klientů,
  - jeho hlavním cílem je [zajistit spokojenost a udržení klientů a zároveň propagovat řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie],
  - musí vynikat v [znalostech produktů obnovitelné energie] a [řízení vztahů se zákazníky],
  - pohovor bude [osobně],
  - společnost vyznává [udržitelnou a ekologickou firemní kulturu].
  - vzhledem k tomu, že působíme v [odvětví obnovitelných zdrojů energie], je nutná znalost trendů a certifikací v tomto odvětví,
  - vytvoř je v [českém jazyce],
  - vygeneruj [otevřené otázky]

  Kde si vygenerovat otázky na pohovor ve Sloneekovi?

  Pro vytvoření otázek na pohovor přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Nábor -> Přehled a správa -> poté klikněte na tlačítko "Nová nabídka práce" v pravém horním rohu -> sjeďte trochu níže a zobrazí se vám textové pole, do kterého můžete vložit svůj prompt.

  Onboardingové checklisty

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním úkolů pro vaše onboardingové checklisty.


  Příklad promptu: 

  - Vygeneruj mi onboardingový checklist pro pozici [seniorního marketingového manažera] v oblasti [zdravotnictví a reprodukční medicíny],
  - naše firma se jmenuje [Daleoo], jsme přední [klinika reprodukční medicíny] ve [Finsku],
  - checklist by měl obsahovat seznámení se s naším [CEO, Head of Sales a týmem doktorů], všechny důležité úkoly, odpovědnosti a informace, které náš nový kolega potřebuje vědět,
  - chceme, aby nový kolega tento onboardingový checklist splnil v [prvních 3 měsících] po nástupu,
  - nový kolega také dostane pracovní pomůcky a bude podepisovat dokumenty jako [NDA a firemní směrnici]. Vytvoř úkoly na převzetí pomůcek a podpis dokumentů

  Snímek obrazovky 2023-09-28 v 9.50.12


  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  1. Představte svou společnost: Začněte poskytnutím základních informací o vaší společnosti, jako je její název, poslání a základní hodnoty.
  2. Uveďte pozici a oddělení: Jasně uveďte pozici, pro kterou se vytváří onboardingový checklist, a také příslušné oddělení nebo tým.
  3. Zvýrazněte klíčové úkoly: Uveďte základní úkoly, které by měl každý nový zaměstnanec splnit během procesu nástupu, včetně papírování, školení a povinných schůzek.
  4. Zahrňte zásady a postupy společnosti: Specifikujte jakékoli zásady, postupy nebo pokyny, o kterých musí noví zaměstnanci vědět, jako jsou pravidla oblékání, zásady docházky nebo opatření pro zabezpečení dat.
  5. Přehled školení: Identifikujte všechna školení nebo workshopy, kterých se musí noví zaměstnanci zúčastnit, aby získali potřebné dovednosti nebo znalosti. To může zahrnovat školení o firemní kultuře, nástrojích a softwaru nebo školení o dodržování předpisů.
  6. Poskytněte představení týmu: Určete členy týmu nebo kolegy, se kterými by se noví zaměstnanci měli setkat, a stručně popište jejich role. To pomůže nově příchozím pochopit jejich místo ve struktuře organizace.
  7. Uveďte požadovanou dokumentaci: Udělejte si úplný seznam dokumentů nebo formulářů, které musí noví zaměstnanci předložit, jako je identifikace či daňové formuláře.

  Další příklady promptů:

  • Pozice: Finanční ředitel v bankovním sektoru USA
   - Vytvoř mi na míru šitý onboardingový checklist [10 nejdůležitějších úkolů] pro [finančního ředitele] v [bankovním sektoru] v [USA],
   - naše společnost se jmenuje [BankUnited], přední [regionální banka],
   - checklist by měl zahrnovat představení [generálnímu řediteli, výkonnému týmu a vedoucím klíčových oddělení], všechny základní úkoly, odpovědnosti a informace, které náš nový kolega potřebuje znát,
   - chceme, aby náš nový finanční ředitel tyto úkoly splnil během [prvních týdnů a měsíců] svého působení,
   - náš nový kolega bude muset projít a zkontrolovat [finanční výkazy a zprávy, rozpočty a prognózy, hodnocení rizik, bezpečnostní politiky a tok hotovosti]
  • Pozice: Vedoucí projektového týmu v oblasti IT pro společnost plně remote
   - Vypracuj komplexní onboardingový checklist pro [vedoucího projektového týmu] v oblasti [informační technologie]
   - naše společnost se jmenuje [TechHub Solutions], přední [poskytovatel IT služeb], jsme [plně remote],
   - checklist by měl zahrnovat představení [technického ředitele, týmu IT a vedoucích klíčových oddělení], všechny základní úkoly, povinnosti a informace, které náš nový kolega potřebuje znát,
   - chceme, aby náš nový vedoucí projektového týmu tyto úkoly splnil během [prvních týdnů a měsíců] svého působení v práci,
   - náš nový kolega bude muset projít a zkontrolovat [procesy řízení projektu, IT infrastrukturu, protokoly kybernetické bezpečnosti, metodiky vývoje softwaru a nástroje a zásady práce na dálku]

  Kde si vygenerovat onboardingový checklist ve Sloneekovi?

  Chcete-li si vygenerovat onboardingový checklist, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Onboarding -> Šablony -> poté klikněte na tlačítko "Přidat šablonu seznamu úkolů" v pravém horním rohu -> zobrazí se textové pole, do kterého můžete vložit svůj prompt.

  Pracovní nabídky

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním pracovních nabídek, které pak už jen editujete.


  Příklad promptu: 

  - Vytvoř mi [atraktivní] pracovní nabídku pro pozici [SDR manažera],
  - naše společnost se jmenuje [Daleoo], jsme přední [SaaS] v oblasti [lidských zdrojů],
  - naše společnost operuje v [České republice] a klade si nyní za cíl [expandovat do celé Evropy],
  - tvým úkolem je napsat popis pozice, ve kterém chceme potenciálním kandidátům prezentovat [výjimečnou příležitost stát se klíčovým členem našeho týmu a pomoci nám dosáhnout našich ambiciózních cílů],
  - přidej nadpisy pro náplň práce, požadavky, potřebnou kvalifikaci a benefity, které nabízíme,
  - pod každý z těchto nadpisů přidej klíčové body, které se k němu váží,
  - text by měl být laděný v [přátelském duchu]


  Snímek obrazovky 2023-09-28 v 10.13.49


  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  1. Začněte pozicí: Definujte pracovní pozici, kterou inzerujete. Je to klíčové, aby AI pochopila kontext. V našem příkladu hledáme SDR manažera. 
  2. Definujte, odkud jste: Stručně popište lokalitu, v níž působíte. Na základě něj se mohou některé skutečnosti lišit (např. seznam benefitů bude zřejmě jiný pro společnost v USA a na Slovensku). V našem příkladu jsme firma z Německa. 
  3. Sdělte informace o svém oboru: Poskytněte AI informace o prostředí, v němž operujete. Čím podrobnější popis bude, tím lepších výsledků se dočkáte. V našem příkladu jsme SaaS (Software as a solution) v odvětví lidských zdrojů.
  4. Vytyčte cíle vaší společnosti: Do výzvy můžete přidat nějaké podrobnější pokyny a informace o vaší vizi, cílech nebo ambicích. V našem příkladu jsme popsali náš cíl dobýt Evropu a chtěli jsme, aby tato pracovní nabídka byla pro kandidáty atraktivní.
  5. Strukturujte informace: Přidejte pokyny pro AI, aby zahrnula informace o požadavcích, kvalifikaci nebo benefitech a logicky je rozřadila do celků a bodů.
  6. Celkové vyznění nabídky: Pokud potřebujete, aby byla nabídka práce napsána určitým tónem hlasu, sdílejte tyto informace s AI. V našem případě si potrpíme na přátelské atmosféře na pracovišti, a proto jsme i tento inzerát chtěli napsat v přátelském duchu.

  Další příklady promptů:

  • Pozice: Produktový manažer pro HR software
   - Vygeneruj mi [zajímavou] pracovní nabídku na pozici [produktový manažer],
   - naše společnost se jmenuje [Daleoo], je předním [inovátorem v oblasti HR technologií] v oblasti [řízení talentů],
   - Společnost Daleoo sídlí na [Slovensku] a snaží se [revolučně změnit způsob, jakým organizace řídí své talenty],
   - tvým úkolem je napsat popis pozice, ve kterém chceme potenciálním kandidátům představit [vzrušující příležitost vést naše úsilí v oblasti vývoje produktů a prosazovat inovace v odvětví HR technologií],
   - doplň podrobnosti o požadavcích, kvalifikaci a benefitech a vytvoř z nich nadpisy,
   - z text by mělo jít cítit, že máme [inovativní myšlení]
  • Pozice: Seniorní software developer ve finančním sektoru
   - Vygeneruj mi [neodolatelnou] nabídku práce na pozici [Senior Software Developer],
   - Naše společnost se jmenuje [Daleoo], je špičkovým [poskytovatelem softwarových řešení] v oblasti [finančních technologií],
   - DaleooTech sídlí ve [Francii] a snaží se [revolučně změnit způsob poskytování finančních služeb],
   - tvým úkolem je napsat popis pozice, ve kterém chceme potenciálním kandidátům představit [vzrušující příležitost připojit se k našemu týmu jako seniorní softwarový vývojář a významně ovlivnit odvětví fintech],
   - přidej podrobnosti o požadavcích, kvalifikaci a výhodách a vytvoř z nich nadpisy,
   - text by měl být laděn v duchu [spolupráce a inovace]

  Kde si vygenerovat pracovní nabídku ve Sloneekovi?

  Chcete-li vytvořit pracovní inzeráty, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Nábor -> Přehled a správa -> poté klikněte na tlačítko "Nová nabídka práce" v pravém horním rohu -> sjeďte trochu níže a zobrazí se vám textové pole, do kterého můžete vložit svůj prompt.


  Emailové šablony

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním emailových šablon.

  Příklad promptu: 

  - Naše společnost se jmenuje Marshmallows,
  - právě jsme museli odmítnout zajímavého kandidáta,
  - vygeneruj mi šablonu emailu, kterou bych použil při odmítnutí nadějného kandidáta,
  - nabídni mu, zda bychom si mohli uchovat jeho kontaktní údaje v talent poolu,
  - poděkuj mu za účast ve výběrovém řízení a popřej hodně štěstí,
  - napiš to přátelsky, ale profesionálně. 

  Snímek obrazovky 2023-09-15 201114


  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  1. Definujte, jakou šablonu potřebujete: Přesně popište, jakou šablonu chcete od AI získat. V našem příkladu potřebujeme šablonu pro odmítnutí nadějného kandidáta. Můžete vytvořit více šablon pro různé typy odpovědí.
  2. Bez názvu vaší firmy bude AI neosobní: Sdílejte název své společnosti, případně jakékoliv další detaily. AI název vaší společnosti automaticky propíše do šablony, takže jej nebudete muset vždy psát ručně vy. 
  3. Doplňte další instrukce: V závislosti na typu odpovědi můžete také přidat další informace. V našem příkladu chceme odmítnutým kandidátům nabídnout, zda si můžete ponechat jejich údaje pro potenciální kontaktování v budoucnu. 
  4. Zvolte si, jak má šablona působit: Podobně jako v případě pracovních nabídek, i u emailových šablon nezapomeňte zdůraznit styl, v jakém chcete, aby AI šablonu vytvořila. Tón hlasu může být seriózní, ale také přátelský a vřelý.

  Další příklady promptů:

  • Prompt pro pozvání kandidáta do druhého kola:
   Jsme Marsmallows. Vytvoř pro nás emailovou šablonu, kterou použijeme k odeslání pozvánky na druhé kolo pohovoru nadějnému kandidátovi. Zahrň do ní informace o datu, čase a místě druhého kola.

  • Prompt pro odmítnutí nadějného kandidáta:
   Jsme Marsmallows. Vytvoř pro nás emailovou šablonu, kterou použijeme k odeslání odmítnutí nadějnému kandidátovi. Zahrň do ní zdvořilý způsob vyjádření díků za zájem a informaci o tom, že bychom chtěli uchovávat jeho údaje.

  • Prompt pro pozvání kandidáta k ústnímu pohovoru:
   Jsme Marsmallows. Vytvoř pro nás emailovou šablonu, kterou použijeme k odeslání pozvánky na ústní pohovor nadějnému kandidátovi. Zahrň do ní informace o datu, čase, místě a dalších pokynech pro pohovor.

  • Prompt pro žádost o dodatečné informace od kandidáta:
   Jsme Marsmallows. Vytvoř pro nás emailovou šablonu, kterou použijeme k žádosti o dodatečné informace od nadějného kandidáta. Zahrň do ní seznam potřebných dokumentů nebo údajů a výraz díků za spolupráci.

  • Prompt pro oznámení kandidátovi o zrušení pohovoru:
   Jsme Marsmallows. Vytvoř pro nás emailovou šablonu, kterou použijeme k oznámení kandidátovi o zrušení plánovaného pohovoru. Zahrň do ní důvody zrušení a nabídku možnosti změnit datum nebo čas, pokud je to možné.

  Kde si vygenerovat emailové šablony ve Sloneekovi?

  Chcete-li si vytvořit emailové šablony, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Nábor -> Přehled a správa -> poté klikněte na tlačítko "Nová nabídka práce" v pravém horním rohu -> sjeďte trochu níže a zobrazí se vám textové pole, do kterého můžete vložit svůj prompt.

  Reporting a podklady pro meetingy s vedením

  👈 Zpět na osnovu

  Tato sekce se od ostatních v tomto článku drobně liší. Důvodem je, že jsme nový modul HR analytik spustili teprve nedávno a přímo v něm zatím AI využít nemůžete. Protože však data  mají obrovský potenciál vám dát do rukou silné podklady pro schůzky s managementem firmy, chtěli bychom, abyste je začali využívat, a získali tak silný hlas pro potřebné změny.

  Než tedy AI spustíme i v samotných HR analytikách, můžete si pomoci malým "hackem", a potřebné podklady si vygenerovat ze sekce Náboru, jako byste tvořili pracovní nabídku. 


  Příklad promptu:

  Roční tržby na zaměstnance v jednotlivých zemích:
  Spojené království: 97 000 EUR
  Německo: 86 000 EUR
  USA: 110 000 EUR

  Náklady na zaměstnance v jednotlivých zemích:
  Spojené království: 150 000 EUR
  Německo: 90 000 EUR
  USA: 120 000 EUR

  Připrav mi shrnutí pro poradu s management, které mi pomůže ukázat vedení, ve kterých zemích bychom měli najmout více zaměstnanců, abychom zvýšili efektivitu ročních příjmů vs. náklady na zaměstnance v jednotlivých zemích.

  aasdsds4

  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  1. Buďte konkrétní: Jasně definujte a specifikujte, jaký druh doporučení hledáte. Pokud chcete doporučení založené na konkrétním datovém souboru, nezapomeňte specifikovat, jaké údaje je třeba vzít v úvahu.
  2. Zahrňte nezbytné parametry: Pokud potřebujete doporučení na základě určitých parametrů, jako je věk, pohlaví atd., nezapomeňte je zahrnout do výzvy.
  3. Nastavte limity: Pokud chcete ve svých doporučeních nějaká omezení, jako je konkrétní cenové rozpětí, časový rámec, geografická poloha atd., nezapomeňte je zahrnout do výzvy.
  4. Jasně definujte data tabulky: Ujistěte se, že data vaší tabulky jsou ve výzvě jasně vysvětlena. Zahrňte všechny relevantní kategorie/pole a způsob, jakým by měly být interpretovány.
  5. Zeptejte se na relevantní doporučení: Neváhejte se AI zeptat na jeho doporučení, jak výsledky před management prezentovat. Určitě vám dá pár tipů, od kterých se odpíchnout.
  6. Použijte vhodný jazyk: Jazyk použitý ve výzvě by měl být jasný, stručný a přímý. To zajistí, že AI snáze pochopí, jaký druh výstupu hledáte.

  Další příklady promptů:

  • Analyzuj aktuální seznam dovedností naší pracovní síly, identifikuj nejžádanější dovednosti a případné mezery v dovednostech. Poskytni doporučení pro programy rozvoje dovedností, které tyto mezery řeší.
  • Analyzuj historická data o absencích zaměstnanců a kategorizuj je podle dne v týdnu. Identifikuj všechny významné vzorce nebo trendy v míře absencí pro každý den a navrhni strategie pro řízení a snižování absencí ve špičkách.
  • Analyzuj údaje o fluktuaci zaměstnanců za poslední dva roky, identifikuj běžné vzorce a důvody odchodů. Kromě toho poskytni předpovědi potenciálních budoucích trendů fluktuace a doporuč strategie na udržení talentů.

  • Vygeneruj prediktivní model, který předpovídá poptávku po pracovní síle na základě historických dat, sezónních změn a tržních trendů. Zahrň doporučení pro plánování pracovní síly a alokaci zdrojů.
  • Vytvoř hloubkovou analýzu demografického složení naší pracovní síly, včetně věku, pohlaví, etnického původu a geografického rozložení. Zdůrazni všechny významné trendy a potenciální důsledky pro iniciativy zaměřené na rozmanitost a začleňování.
  • Vytvoř model předpovědi dovedností, který předpovídá kompetence, které bude organizace potřebovat v příštích 3–5 letech na základě trendů v oboru a našich strategických cílů. Doporučit strategie pro získání nebo rozvoj těchto dovedností.

  Cíle a klíčové výsledky (OKR, KPI)

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním klíčových výsledků pro vaše cíle či rozvojových oblastí.

  Příklad promptu:
  - Vytvoř mi [3] jasně měřitelné klíčové výsledky pro náš cíl [Zvýšit povědomí o značce],
  - tyto klíčové výsledky by měly být přiděleny [seniornímu marketingovému manažerovi], který bude zodpovědný za jejich plnění,
  - sídlíme v [České republice] a snažíme se [vstoupit na nové evropské trhy],
  - tyto klíčové výsledky časově ohranič na [příštích 6 měsíců],
  - vytvoř je v [angličtině],
  - vytvoř [stručné, ale jasně definované výstupy].


  Snímek obrazovky 2023-09-28 v 10.35.54


  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  • Popište cíl: Popište cíl, ke kterému generujete své klíčové výsledky. Pomůže to umělé inteligenci lépe pochopit kontext.
  • Uveďte požadovaný počet výsledků: Obvykle se doporučuje mít pro jeden cíl 2-5 klíčových výsledků. Je to však velmi individuální, takže si tento počet klidně upravte podle svých potřeb.
  • Definujte pracovní pozici: Výsledky se budou samozřejmě lišit, pokud je generujete pro marketingového manažera nebo specialistu podpory. Nezapomeňte specifikovat pracovní pozici.
  • Popište kontext: Opět pro lepší kontext popište, kde se vaše společnost geograficky nachází a čeho se snažíte dosáhnout.
  • Časově ohraničené zadání: Pro správné odpovědi potřebuje umělá inteligence znát termíny "doručení" vašich klíčových výsledků. Jinými slovy, výsledky se budou lišit, pokud tyto klíčové dodávky potřebujete splnit za 3 měsíce, 6 měsíců nebo rok.
  • Definujte jazyk svých výstupů: Vaše cíle se obvykle stanovují v místním jazyce, ale neváhejte je generovat v jazyce, který potřebujete.
  • Další instrukce: Pokud chcete mít výsledky jednoduché, ale jasně formulované, můžete umělé inteligenci říci, aby generovala stručné výstupy.

  Další příklady promptů:
  • Cíl: Stát se evropským lídrem v odvětví sdílených jízdních kol
   - Vytvoř mi [4] klíčové výsledky pro náš cíl [stát se evropskou jedničkou v oblasti půjčování kol],
   - tyto klíčové výsledky by měly být přiděleny našim [obchodním zástupcům], kteří budou zodpovědní za jejich naplnění,
   - sídlíme v [Protugalsku] a snažíme se [rozdrtit evropský trh a stát se největší půjčovnou kol v odvětví sdílených kol],
   - definuj, aby tyto klíčové výsledky byly časově ohraničeny na [příští rok],
   - vytvoř je v [portugalštině],
   - vytvoř [stručné, ale jasně definované zadání]

  Kde si vygenerovat klíčové výsledky ve Sloneekovi?

  Chcete-li si vygenerovat klíčové výsledky, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Hodnocení -> Výkonnost -> poté klikněte vpravo nahoře na Přidat a nejprve vytvořte cíl -> po vytvoření cíle otevřete podrobnosti a vygenerujte klíčové výsledky.

  Kompetenční modely (skills)

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním klíčových dovedností pro vaše kompetenční modely.

  Příklad promptu:
  - Vytvoř mi [10] nejdůležitějších dovedností pro pozici [Senior Software Developer],
  - tyto dovednosti mají být snadno měřitelné na stupnici od [0 do 5], budeme je pravidelně hodnotit [každých 6 měsíců],
  - sídlíme v [České republice] a snažíme se [vstoupit na nové německý trh],
  - vygeneruj pouze názvy těchto dovedností, ke každé hodnotě přidáme další popis na stupnici,
  - vygeneruj je v [češtině],
  - vygeneruj je ve [stručném a výstižném znění]


  Snímek obrazovky 2023-09-28 v 13.29.16


  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  • Popište pozici: Popište jasně pracovní pozici, pro kterou vytváříte své dovednosti. Je to nezbytné, aby vám AI poskytla přesné odpovědi.
  • Uveďte počet dovedností: Můžete se rozhodnout, kolik dovedností chcete pro každou pozici hodnotit. Obvykle se doporučuje zůstat v rozmezí 7 až 14 dovedností, ale tento počet může být velmi individuální. Použijte  takové číslo, které vám nejlépe vyhovuje.
  • Upřesněte požadovanou formu: Pro lepší výsledky můžete popsat stupnici, kterou budete používat. Nezapomeňte, že Sloneek nyní podporuje 4 různé stupnice (ANO/NE, 0-5, 0-4 a 0-10).
  • Další kontext: Obvykle zde není tak nutné jako u jiných modulů popisovat vaše působení nebo cíle, ale v některých případech to může pomoci získat lepší a přesnější odpovědi.
  • Definujte jazyk výstupu: Vaše dovednosti jsou obvykle popsány v místním jazyce, ale neváhejte je vygenerovat v jazyce, který potřebujete.
  • Další instrukce: Pokud chcete, aby vaše dovednosti byly jednoduché, ale přímo k věci, můžete umělé inteligenci říci, aby generovala stručné, ale jasné výstupy.

  Další příklady promptů:
  • Pozice: Juniorní obchodní zástupce
   - Vygeneruj mi [8 až 12] dovedností pro pozici [juniorní obchodní zástupce],
   - vytvoř list tak, aby tyto dovednosti byly snadno měřitelné na stupnici od [0 do 10], budeme je pravidelně hodnotit [každých 6 měsíců],
   - vytvoř názvy těchto dovedností [stručně a jasně].
   - vytvoř je v [angličtině]

  Kde si vygenerovat seznam skills ve Sloneekovi?

  Chcete-li vygenerovat podobný seznam dovedností, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Hodnocení -> Skills / Kompetence -> v pravém horním rohu klikněte na Přidat -> do textového pole zadejte svůj prompt. 

   

  Otázky pro evaluační dotazníky

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním otázek pro vaše evaluační dotazníky.

  Příklad promptu: 

  - Vygeneruj mi [10-15] otázek pro evaluační dotazník,
  - dotazník bude vyplňovat [marketingový manažer],
  - chceme tento dotazník pravidelně aktualizovat [každý rok], abychom mohli sledovat případné změny,
  - otázky by měly být zaměřeny na to, [jak zaměstnanec hodnotí svou spokojenost, práci, výkon a očekávání],
  - vytvoř [otázky otevřené otázky, ať jsou nesugestivní, stručné a bez nejednoznačností],
  - použij v otázkách [tykání]

  Snímek obrazovky 2023-09-28 v 22.17.55

   

  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  • Popište pozici: Zřetelně popište pracovní pozici, pro kterou vytváříte hodnoticí otázky. Je to nezbytné, aby vám umělá inteligence poskytla přesné odpovědi.
  • Uveďte rozsah: Můžete se rozhodnout, kolik otázek chcete pro každou pozici vygenerovat. To může být velmi individuální, proto vyzkoušejte, co vám vyhovuje nejvíce. Nechcete své lidi zahltit, ale ani mít hodnocení příliš ploché.
  • Periodicita: Je dobré říci umělé inteligenci, jak často chcete tento soubor otázek aktualizovat (nebo spíše vyhodnocovat). Může tak generovat lepší odpovědi.
  • Záběr dotazníku: Existují různé typy hodnoticích dotazníků, takže pomůže upřesnit oblasti, na které se chcete zaměřit (např. pracovní výkon a spokojenost).
  • Doplňující pokyny: Poskytněte AI další pokyny týkající se formátu, například typu otázek a celkového vyznění dotazníku.

  Další příklady promptů:
  • Pozice: Juniorní obchodní zástupce
   - Vytvoř [soubor] otázek pro evaluační dotazník pro pozici [juniorního obchodního zástupce],
   - tento dotazník chceme pravidelně aktualizovat [každých 6 měsíců],
   - otázky by měly být rozděleny: [polovina z nich je určena pro zaměstnance se zaměřením na spokojenost, pracovní výkon a úspěchy, polovina pro jeho vedoucího],
   - vytvoř [otázky otevřené otázky, ať jsou nesugestivní a stručné]

  Kde si vygenerovat otázky pro dotazníky ve Sloneekovi?

  Chcete-li vytvořit otázky pro evaluační dotazník, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Hodnocení -> Evaluační dotazníky -> poté klikněte vpravo nahoře na Přidat -> do textového pole vložte svůj prompt. 

   

  Otázky pro průzkumy

  👈 Zpět na osnovu

  Zjednodušte si život vygenerováním otázek pro vaše průzkumy.

  Příklad promptu: 

  -Vytvoř mi [7-12] otázek pro průzkum na téma [rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem],
  - potřebujeme od našich uživatelů [získat upřímnou zpětnou vazbu, která nám pomůže analyzovat současnou situaci a na jejím základě přijmout vhodné iniciativy],
  - otázky by měly být [různorodé, některé umožňující otevřené odpovědi, některé s výběrem na škále a jiné s výběrem jedné nebo více odpovědí], měly by zahrnovat vše relevantní k tématu,
  - tento průzkum chceme opakovat [pravidelně jednou za 6 měsíců],
  - otázky vygeneruj v [češtině] a používej v nich [tykání]

  Snímek obrazovky 2023-10-21 v 12.26.06

   

  Doporučení pro parametry, které je dobré zahrnout do promptu:

  • Popište téma průzkumu: Zřetelně popište, jaký průzkum vytváříte. Na základě tématu vám AI vygeneruje požadované otázky.
  • Uveďte rozsah: Můžete se rozhodnout, kolik otázek chcete pro každý průzkum vygenerovat. To může být velmi individuální, proto vyzkoušejte, co vám vyhovuje nejvíce. Nechcete své lidi unavit vyplňováním, ale ani mít průzkum příliš povrchní.
  • Periodicita: Pokud chcete průzkum provádět opakovaně, je dobré to umělé inteligenci povědět. Vyšší periodicita obvykle vyžaduje standardizovanější otázky.
  • Kontext průzkumu: Neuškodí, pokud AI povíte, co by mělo být cílem daného průzkumu. Na základě toho může zaměřit otázky a pomoci vám dosáhnout přesnějších výsledků.
  • Doplňující pokyny: Poskytněte AI další pokyny týkající se formátu, například typu otázek a celkového vyznění dotazníku.

  Další příklady promptů:
  • Průzkum: eNPS (průzkum spokojenosti zaměstnanců)
   - Vytvoř mi standardizovanou otázku pro průzkum eNPS,
   - hlavní otázku doplň [3-5] doplňujícími otázkami, které nám lépe pomohou pochopit udělená hodnocení od zaměstnanců a na základě toho přijmout vhodné iniciativy,
   - tento eNPS průzkum chceme opakovat [pravidelně jednou za kvartál],
   - otázky vygeneruj v češtině a používej v nich [vykání]

  Kde si vygenerovat otázky pro průzkum ve Sloneekovi?

  Chcete-li vytvořit otázky pro průzkum, přejděte do svého účtu -> v levém menu klikněte na Průzkumy -> poté klikněte vpravo nahoře na Přidat nový průzkum -> do textového pole vložte svůj prompt. 

   

  Pozor: Po vygenerování otázek pro průzkum nezapomeňte ještě pro každou otázku určit, o jaký typ otázky se jedná (text, stupnice apod.). Poznáte to hravě podle toho, jakým způsobem ji AI Asistent položí. 🙂