Faktury a platby

Jak změnit počet licencí pro uživatele?

Potřebujete navýšit, či naopak snížit počet aktivních licencí pro uživatele? Podívejte se, jak na to.👇

Jak postupovat při měsíční platbě kartou?

Pro změnu počtu uživatelů, za které platíte, jednoduše přejděte do sekce Fakturace a licence a klikněte na tlačítko Spravovat počet uživatelů. Poté si jen počet uživatelů navyšte, nebo jej naopak snižte. Systém vám automaticky vypočítá novou cenu. 

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 22.37.31

Pokud počet licencí uživatelů navyšujete, změna je platná s okamžitou platností a počítá se následovně:

  • 1.6.2023 -  zaplatíte 80 EUR za 10 aktivních licencí uživatelů v balíčku Professional (cena 8 EUR za uživatele).
  • 15.6.2023 - rozhodnete se zvýšit počet licencí na 15 uživatelů, vaše aktivní licence se okamžitě navýší, abyste mohli uživatele přidat.
  • 1.7.2023 - zaplatíte 120 EUR na další měsíc + doplatíte poměrnou část za 5 přidaných uživatelů a jejich 15 dní využívání aplikace v červnu.

Pokud počet licencí potřebujete snížit, změna nastane s platností od následujícího fakturačního období a počítá se následovně:

  • 1.6.2023 - zaplatíte 120 EUR za 15 aktivních licencí uživatelů v balíčku Professional (cena 8 EUR za uživatele).
  • 15.6.2023 - rozhodnete se snížit počet licencí na 10 uživatelů, vaše aktivní licence zůstávají do konce fakturačního období na hodnotě 15 uživatelů.
  • 1.7.2023 - na začátku následujícího fakturačního období se změna projeví a zaplatíte již pouze 80 EUR za 10 uživatelů.

Pozor: Nikdy nelze snížit počet míst pod aktuální stav aktivních uživatelů v aplikaci. Jinými slovy, pokud máte aktivních 15 uživatelů a chcete počet míst snížit na 10, musíte nejprve deaktivovat vybraných 5 uživatelů (v sekci Uživatelé / Seznam uživatelů), a teprve poté můžete počet míst snížit na méně než 15.

Zároveň upozorňujeme, že samotná deaktivace uživatelů ještě neznamená automatické snížení počtu zaplacených licencí! Po deaktivaci uživatelů tedy v případě potřeby upravte (snižte) počet uživatelů podle návodu výše v sekci Fakturace a licence.

Jak postupovat při roční fakturaci?

Pokud potřebujete změnit počet uživatelů při dohodnuté roční fakturaci, obraťte se na náš tým podpory, který s vámi žádost vyřídí. 😊

V případě, že přidáte dodatečné licence během daných 12 měsíců, budou vám postupně dofakturovávány vždy do konce licence (poslední den posledního měsíce) podle počtu zbývajících měsíců do konce licence.

Příklad: Licence přidané od 1.7. budou dofakturovány na 6 měsíců dopředu do 31.12.