Co potřebuje vědět Administrátor účtu

Jak využít time tracking aktivit?

Modul můžete využít při evidenci různorodých aktivit 3 různými způsoby:

digit-one_31-fe0f-png-3 Plánujte DOPŘEDU

Plánujte událostí, které máte v plánu dělat:

  • naplánování směn (někomu)
  • vykázání skutečnosti, že chci pracovat (já)
  • tým se dohodne a vykáže, kdo bude mít službu, pohotovost,…

 

digit-two_32-fe0f-png-3 Vykazujte ZPĚTNĚ

Naplánovaný čas revidujte podle skutečně odpracované doby na konkrétní aktivitě.

  • evidence odpracovaného času ve zvolněném režimu (nepředpokládá se ani minutová přesnost)
  • evidence prezenční listiny
  • porovnání odpracovaného času s absencemi, resp. fondem pracovní doby

 

digit-three_33-fe0f-png-2 Měřte přesně a aktuálně (PRÁVĚ TEĎ) pomocí time trackingu

Měřte čas strávený prací přesně v okamžik, kdy práce probíhá.

  • externista si loguje čas, který bude fakturovat svému hlavnímu odběrateli
  • interní zaměstnanec nebo i volná profese (právník, účetní, kreativec) loguje čas, který bude on nebo jeho firma fakturovat klientovi

 

Pomocí aktivit můžete evidovat práci na home office (podrobně v článku zde) a zaznamenávat čas strávený na služební cestě (podrobně v článku zde).

Jen pozor, že u aktivit typu Homeoffice a Služební cesta defaultně nelze zapnout timetracking. Tento mód je záměrně vypnut, aby bylo možné na homeoffice timetrackovat jiné aktivity.