FAQ

Jak na zadávání služebních cest?

Jedete na služební cestu a současně vykonáváte ještě další pracovní aktivitu? Vše je možné zaznamenat souběžně.

Vytvoření aktivit typu Služební cesta

Jako administrátor při vytváření nové aktivity vyberte jako typ aktivity Služební cesta a povolte ji k zaznamenávání požadovaným uživatelům.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.34.14

Z pohledu uživatele

Když poté zaměstnanec zapíše novou aktivitu Služební cesta, bude mít možnost do délky jejího trvání vložit ještě další aktivity, které se budou překrývat.

Příklad: Uživatelka Eva Bláhová jede 24. 10. 2022 na služební cestu, a proto si zapíše aktivitu typu Služební cesta v délce trvání 6 hodin. Součástí této cesty je také důležitý meeting s klientem naplánovaný na 11:30, který by rovněž chtěla zaznačit do kalendáře. Jednoduše tedy přidá další aktivitu, která poté bude v kalendářovém zobrazení vnořená do aktivity Služební cesta (viz obrázek níže).


Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.38.22Ke každé aktivitě má také zaměstnanec možnost nahrát soubory, které se k ní pojí. Mezi ně tak může patřit například podrobná dokumentace služební cesty.

Zobrazení v reportech

Aktivity typu Služební cesta se také promítnou do reportů. Konkrétně do reportu Přehled aktivit a Souhrn aktivit, v nichž si můžete snadno tyto typy aktivit vyfiltrovat. Zároveň v reportu najdete i dokumenty a poznámky, které byly přiloženy k těmto aktivitám. Všechny připojené soubory si můžete snadno z reportů stáhnoutDownload