Integrace

Integrace s aplikací Slack

Sloneek má se Slackem k dispozici 3 druhy integrací:

Denní souhry absencí

Do aplikace Slack můžete přenášet denní souhrn absencí v celé firmě.

digit-one_31-fe0f-png-3 Vyberte kanál, do kterého chcete souhrn absencí zasílat. Klikněte pravým tlačítkem myši a otevřete detail kanálu. Na záložce Integrations klikněte na položku Ad an App.
Slack_channel

Slack_channel_detail

digit-two_32-fe0f-png-3 Nainstalujete do Slacku Incoming Webhooks. Pokud již nainstalováno máte, rovnou můžete kliknout na "View"
Instalace WebHook

digit-three_33-fe0f-png-1 Pro instalaci musíte mít ve Slacku oprávnění Admin.  

Add-to-slack

V nastavení Web Hooku vyberete kanál, do kterého budete report absencí zasílat, a kliknete na "Add Incoming WebHooks integration"
Připojení WebHooku

digit-four_34-fe0f-png Z návazné obrazovky zkopírujte URL
Kopírování URL

5 Vložte do Sloneeka do Slack integrace v Reporty a nastavení / Integrace / Slack. Vyberte dny ve kterých se budou odesílat zprávy ze Sloneeka do Slacku. Uložte.

723DE104-D120-48B1-B4F7-96B9CC6B3CA3_1_201_a


Individuální reporty a schvalování absencí

Pro integraci musíte mít ADMIN oprávnění jak pro SLACK Workspace, tak pro Sloneeka.

Integraci mohou využívat všichni bez rozdílu rolí.

E-mail, který se hlásíte do Slack, musí být totožný s emailem do Sloneeka! Tento požadavek je platný jak pro integraci, tak pro její využívání všemi uživateli!

 

Postup integrace

digit-one_31-fe0f-png-3 Pro integraci přidejte ve Slacku jako aplikaci Sloneek. Integraci provedete v Jiné / Integrace / Slack.

Snímek obrazovky 2023-10-29 v 9.15.09

Pohled po instalaci

Slack_instalace_CZ 2 2

Otevřete aplikaci Slack. Přidejte aplikaci Sloneek do firemního workspace.

Slack_instalace_integrace_cz

digit-two_32-fe0f-png-3 Všem uživatelům se pak ve vašem firemním kanálu ukáže ikona Sloneeka.

Slack_integrace

Individuální reporty, jak je získat

right-from-bracket-solid Do příkazového řádku vpisujete pokyny pro výpisy ve formátu:

 /sloneek-[attendance | timetracking | vacations]-[month | week | day]-[monthNumber]

 • month - číslo měsíce (index)
 • week - pouze aktuální týden
  • kontrola aktuálního týdne při spuštění příkazu a odeslání hlášení (příklady)
    • Pokud jsem na začátku týdne (pondělí), započítá se pouze pondělí
    • Pokud jsem uprostřed týdne (středa), do výpočtů se zahrne (pondělí, úterý, středa).
    • Pokud jsem na konci týdne, bude zahrnut celý týden.
 • day - získáte zprávu pro dnešek

Příklad: 

/sloneek-absence-month 3 - provede výpis absence za třetí měsíc aktuálního roku.

/sloneek-timetracking-week  - provede výpis aktivit time trackingu podle klíče výše

/sloneek-attendance-day  - provede výpis docházky za dnešní den

 

Schvalování absencí

Do Sloneek kanálu přijdou všechny události Absencí a Aktivit, které má daný Týmový manažer / Administrátor / Vlastník účtu určeny ke schválení.

Slack_approvals

 

Spuštění a zastavení Time trackingu

right-from-bracket-solid Do příkazového řádku vpisujete pokyn pro spuštění time trackingu ve formátu:

 /sloneek-timetracking-start

slack-tt-startright-from-bracket-solid Pro zastavení time trackingu vpisujete do příkazového řádku pokyn ve formátu:

 /sloneek-timetracking-stop

slack-tt-stop