Co potřebuje vědět každý Uživatel

Editace aktivity

Úprava již zadané aktivity

Pokud potřebujete upravit nebo změnit událost Aktivity, kterou jste zapsali, kliknete v kalendáři Aktivit (případně integrovaném kalendáři) do konkrétní události docházky. Zobrazí se pravý boční panel.

Po kliknutí na ikonu button_uprava aktivity se zobrazí možnosti pro úpravu. Upravíte, ULOŽÍTE.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 21.04.14

Na stejném místě můžete událost zrušit nebo požádat o zrušení.

 

Alternativní úpravu můžete udělat přímo v týdenním kalendáři tažením za hranu události, případně změnit datum přesunem celé události do jiného dne.

cz

Je-li aktivita nastavena jako automaticky schválena, její status se okamžitě změní. Pokud podléhá schválení manažerem, je o změně notifikován a aplikace čeká na jeho rozhodnutí.

 

Editace aktivity zadávané pomocí time trackingu

Z podstaty funkcionality time trackingu není automaticky zapnuta možnost povolit úpravu těchto událostí. Pokud tuto možnost chcete využívat, je nutné prostřednictvím uživatelů s rolí Administrátor nebo Majitel účtu takovou možnost nastavit.