Správa uživatelů

Aktivace a deaktivace uživatele

Aktivaci / deaktivaci uživatele provedete v Kartě uživatele na záložce Základní a pracovní údaje, kde jen zakliknete políčko "Uživatel má přístup do systému". Alternativně můžete uživatele aktivovat přímo ze Seznamu uživatelů, když rozkliknete tři tečky vedle jeho jména a zvolíte možnost Aktitovat.

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 16.28.40

Před vlastní aktivací uživatele se ujistěte, že emailová adresa, kterou má každý uživatel přiřazenu, je funkční (aktivní). To platí zejména pro firemní domény.

V případě, že aktivujete uživatele, který nemá přidělený email aktivní (typicky před nástupem do firmy), bude ve službě Amazon, kterou používáme pro chod Sloneeka, automaticky zařazen na "blacklist". Důvodem je snaha mail serveru doručit zprávy na neexistující email.