Aktivace a deaktivace uživatele

Aktivace-1

 

Aktivaci / deaktivaci uživatele provedete v Kartě uživatele na záložce Pracovní údaje.

 

Před vlastní aktivací uživatele se ujistěte, že emailová adresa, kterou má každý uživatel přiřazenu, je funkční (aktivní). To platí zejména pro firemní domény.

V případě, že aktivujete uživatele, který nemá přidělený email aktivní (typicky před nástupem do firmy), bude ve službě Amazon, kterou používáme pro chod Sloneeka, automaticky zařazen na "blacklist". Důvodem je snaha mail serveru doručit zprávy na neexistující email.