Synchronizace s Microsoft Active Directory

V případě, že využíváte firemní Microsoft účet můžete zautomatizovat import uživatelů a zároveň udržovat uživatelskou databázi automatizovaně stále aktivní.

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

👉  musíte mít ADMIN oprávnění k vašemu firemnímu Microsoft účtu

👉  musíte mít ADMIN oprávnění k firemnímu účtu ve Sloneekovi

 

Postup propojení

 

v Uživatelé / Seznam uživatelů propojte přihlášením Microsoft účet

 

Microsoft

 

  přidělte Sloneekovi oprávnění pro sdílení dat

v Firemní nastavení / Integrace proveďte donastavení synchronizace a pravidel pro aktivaci / deaktivaci.

 

Integrace MS

 

Propojení uživatelských Microsoft kalendářů si každý uživatel provede podle návodu ZDE.