Synchronizace s Microsoft Active Directory

V případě, že využíváte firemní Microsoft účet můžete zautomatizovat import uživatelů a zároveň udržovat uživatelskou databázi automatizovaně stále aktivní.

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

👉  musíte mít ADMIN oprávnění k vašemu firemnímu Microsoft účtu

👉  musíte mít ADMIN oprávnění k firemnímu účtu ve Sloneekovi


Postup propojení


 v Nastavení / Základní nastavení / Uživatelé propojte přihlášením Microsoft účet


Integrace MS


  přidělte Sloneekovi oprávnění pro sdílení dat

 v Nastavení / Ostatní / Integrace proveďte donastavení synchronizace a pravidel pro aktivaci / deaktivaci.


Integrace MS nastavení

 

Propojení uživatelských Microsoft kalendářů si každý uživatel provede podle návodu ZDE.