Webová aplikace 2023

Release log 3.12 (28. 2. 2023)

Dlouho očekávané řešení pro holdingy je tady. Spolu s ním přinášíme i novou roli Správce projektů a klientů a vylepšení v modulu Hodnocení.👇

1) Nastavení aplikace pro holdingové struktury

Kreslicí plátno 1_1 vsichni_uzivatele

V situaci, kdy spravujete uživatele napříč různými zeměmi či máte více dceřinných společností v různých zemích, máte nově efektivní možnost evidovat vše pod jedním účtem.

Co tím získáte?

  • evidenci uživatelů s různými kalendáři (státními svátky) pod jedním účtem
  • reporting absencí respektující státní svátky v různých zemích
  • možnost uživatelů vidět odlišení státních svátků u jiných kolegů z jiných zemí

Příklad: V jednom týmu jsou uživatelé z Česka, Slovenska a Německa. V rámci kalendáře uživatelé vidí u svých kolegů, kdy mají v daném měsíci jaké státní svátky. Na základě toho mohou např. manažeři snadno pracovat s absencemi a reporty.

Jak uživateli přiřadit jeho zemi působení?

V kartě každého uživatele naleznete nově řádky Země působení a Region působení. Jakmile některému uživateli přiřadíte zemi působení, systém automaticky rozpozná jeho státní svátky a na základě toho bude počítat pracovní fond a absence.

Podrobně k nastavení pro využití mezinárodními týmy si projděte článek zde.

2) Nová role Správce projektů a klientů

administrator

Nově jsme vytvořili možnost přiřadit jakémukoliv uživateli novou roli opravňující správu a nastavení projektů a klientů v Aktivitách. 

Novou roli přidělíte jako Administrátoři na Kartě uživatele, oddíl Pracovní údaje / Zvláštní uživatelská práva.

3) Úprava synchronizace s Google Workspace

administrator

Podobně jako u MS Active Directory jsme doplnili nastavení synchronizace o možnost výběru tenanta, za kterého se mají uživatelé synchronizovat.

4) Úpravy na nové Ploše

 digit-one_31-fe0f-png-2 Úprava pravidel zobrazování absencí na Ploše

vsichni_uzivatele

Oba boxy zobrazující informace o nepřítomnosti nově zohledňují nastavení absencí jako Viditelné všem (Nastavení / Nastavení aplikace). Pokud tato možnost není v nastavení povolena, zobrazují se POUZE události v rámci týmu, do kterého je daný uživatel zařazen.

 

digit-two_32-fe0f-png Změna názvu Dát pochvalu na Kudos

vsichni_uzivatele

Pro jasnější pochopení jsme zaměnili pojmenování Dát pochvalu za zažitý anglický termín KUDOS.  

5) Vylepšení modulu Hodnocení

digit-one_31-fe0f-png-2 Upravené notifikace u Hodnocení výkonnosti 

vsichni_uzivatele

Všechny notifikace týkající se hodnocení výkonnosti nově obsahují možnost prokliku přímo na konkrétní cíl k hodnocení.

 

digit-two_32-fe0f-png Nová poznámka u Uživatele v hodnocení Skillů / Kompetencí

vsichni_uzivatele

Přidali jsme možnost vepsání poznámky viditelné jak samotnému Uživateli, kterého se dané hodnocení skillů / kompetencí týká, tak i Týmovému manažerovi a Administrátorům.

 

digit-three_33-fe0f-png-1 Rozšíření počtu znaků pro popis škály hodnocení skillu / kompetence

vsichni_uzivatele

Pro detailnější a rozšířené popisy škál hodnocení jsme nastavili počet znaků na "neomezeno":)

6) Oprava drobných chyb

Opravili jsme i řadu nahlášených chyb v zobrazování a chování aplikace, které jste nám hlásili.