Nastavení uživatelů

Přiřazení a povolení událostí absence

Zpřístupnění událostí absencí k čerpání u konkrétního uživatele

Každému uživateli nastavujete události absencí individuálně v Kartě uživatele, záložce Přehled nepřítomností, po kliknutí na button Zobrazit nastavení pro absence a roční fondy.. V nabídce se automaticky zobrazí všechny číselníky událostí, které jsou aktivní. Dále je nutné nastavit, zda událost má podléhat schválení jeho manažera. To lze nastavit kliknutím na checkbox v dalším sloupečku s názvem Nutné schválení.

Povolene_uudalosti

Hromadné nastavení všem uživatelům můžete provést v Nastavení / Hromadné nastavení absencí. Na stejném místě hromadně upravíte i zůstatky nebo individuální fondy jednotlivých událostí

Snímek obrazovky 2023-10-28 v 14.53.09

Vysvětlení jednotlivých pojmů

  • Velikost fondu - je definována přímo v číselníku. Tam se dá na globální úrovni změnit pro všechny uživatele, kteří mají tuto událost absence povolenou k čerpání.

POZOR: V případě, že změníte velikost číselníku, změní se tím i historické záznamy v reportech, které následně nemusí odpovídat historické realitě! Pokud měníte fond absence po delší době, zvažte, zda-li nebude efektivnější založit událost / číselník nový.

  • Individuální fond - pouze pokud událost má nějaký fond. Pokud je zde nastavena hodnota, tak se nárok uživatele neřídí hodnotou v číselníku, ale tento číselníkový nárok je přepsán touto hodnotou. Typicky jde o situaci, když někteří uživatelé mají o 5 dní dovolené více než ostatní. V takovém případě, pokud definice v číselníku Dovolená je 20, tak Individuální fond bude pro lidi s vyšším fondem roven 25.

  • Fond pro první rok - opět pouze pokud má událost fond. V situaci, kdy zaměstnanec nastoupí během roku, tak nemá nárok na celý fond dovolené (obvykle ani sick days, sick hours a dalších), ale jen určitou poměrnou část. Tu je potřeba vypočítat ve mzdovém systému a následně vložit sem.

  • Vyčerpáno - tato hodnota je editovatelné pro všechny typy událostí (s fondem i bez fondu) a určuje, kolik jednotek z fondu si uživatel v tomto roce vyčerpal. Jedná se o nastavení, ne report! Tedy, zde určujete, kolik jednotek má mít vyčerpaných nad rámec událostí, které má zapsané v kalendáři událostí absence.

Příklad: V situaci, kdy jste jako firma přistoupili ke Sloneekovi během roku, a Vaši zaměstnanci tou dobou již mají nějaké události vyčerpané. V takovém případě máte dvě možnosti. Buď jim všechny události, které vyčerpali, zapíšete přes kalendář (tedy de facto zadáte události zpětně), nebo se spokojíte s tím, že právě do tohoto sloupečku zapíšete, kolik již mají vyčerpáno. První varianta je pracná, ale dá Vám při celoročním pohledu informaci o čerpání všech událostí, druhá varianta je rychlá, ale musíte počítat s tím, že v první části roku, kdy jste jako firma ještě Sloneeka nepoužívali, události nejsou v kalendáři. Zákazníkům téměř vždy doporučujeme tu rychlejší variantu.

  • Převedeno z loňska - Sloneek na konci roku provádí převod nevyčerpaných jednotek do dalšího roku. Všechny jednotky, které nebyly vyčerpány a současně mají fond a současně je v nastavení číselníku označena možnost "Nevyčerpané jednotky se převádí do dalšího roku", budou zapsány do tohoto sloupečku. Pokud tedy jako firma přistupujete ke Sloneekovi, a Vaši zaměstnanci tou dobou ještě mají nějakou nevyčerpanou dovolenou z loňského roku, zapište hodnotu tohoto fondu sem.