FAQ

Co znamená mód timetrackingu?

V aplikaci rozlišujeme mezi třemi typy módu timetrackingu:

digit-one_31-fe0f-png-2 Povoleno - znamená, že aktivitu lze zapisovat pomocí timetrackingu, ale není to vyžadováno. Aktivity lze tedy také plánovat v kalendáři dopředu nebo je zadávat zpětně.

digit-two_32-fe0f-png Vyžadováno - znamená, že aktivitu lze je nutné zapisovat výhradně přes timetracking v pravém horním rohu aplikace.

digit-three_33-fe0f-png-1 Nepovoleno - znamená, že aktivitu nelze zapisovat pomocí timetrackingu, ale je možné ji vkládat pouze přes tlačítko Nová aktivita, a to buď dopředu, či zpětně.  

Aktivity typu Homeoffice a Služební cesta jsou defaultně nastaveny s módem Nepovoleno, aby bylo možné např. na homeoffice timetrackovat další pracovní aktivity.